Jäseniä houkutteleva yhdistys toimii ajan hermolla ja perustaa toimintansa jäsenten tarpeisiin sekä kehittää toimintaansa jäsenten toiveista. Yhdistysten jäsenillä on oikeuksia, mutta myös velvollisuuksia.

Yhdistys tekee jäseneksi liittymisen helpoksi (ohjeet ja jäsenlomake esimerkiksi internetsivuilla) ja kertoo yhdistyksen toiminnasta mahdollisille uusille jäsenille ja muille sidosryhmille. Tärkeitä ovat sekä omat verkostot että viralliset tahot, kuten kunnan sosiaali- ja terveystoimen virkailijat, jotka ohjaavat asiakkaitaan yhdistyksen toimintaan.

Yhdistys jakaa yhdistyksen esitettä ja lehteä yleisötilaisuuksissa ja messuilla sekä terveyskeskuksen, sosiaalitoimiston, apteekin ja muiden vastaavien yleisötiloissa. Yhdistys myös

 • näkyy mediassa (paikallislehti, -radio, ilmaisjakelulehdet, some) 
 • järjestää yhdistyksen toimialueella tilaisuuksia, joissa kerrotaan yhdistyksen ja liiton toiminnasta 
 • markkinoi jäsenetuja
 • kutsuu mukaan myös kannattajajäseniä.

Materiaalia uudelle jäsenelle

 • Tervetuloa-kirjeen malli:
  tervetuloa-kirje.docx 13.61 KB, DOCX
 • yhdistyksen esite
 • yhdistyksen säännöt
 • hallituksen jäsenten yhteystiedot ja kehotus ottaa rohkeasti yhteyttä 
 • toimikuntien ja harrastusryhmien kokoontumisajat ja yhteystiedot 
 • yhdistyksen edellisen vuoden toimintakertomus, josta uusi jäsen saa hyvän kuvan yhdistyksen toiminnasta 
 • viimeisimmät yhdistyksen jäsenkirjeet tai jäsenlehdet 
 • IT-lehti (jäsen saa lehden vasta, kun tiedot on lisätty Invalidiliiton jäsenrekisteriin)
 • Invalidiliiton esite 
 • lista yhdistysten ja liiton jäsenetuuksista 
 • tietoa aluetoiminnasta
 • jäsenmaksulasku

Jäsenten oikeudet

Yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on oikeus liittyä jäseneksi ja pysyä jäsenenä ja hänellä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Hänellä on myös oikeus 

 • osallistua yhdistyksen toimintaan 
 • toimia yhdistyksen luottamushenkilönä hallituksessa tai muissa tehtävissä 
 • tehdä aloitteita yhdistykselle, toimitetaan kirjallisesti hallitukselle 
 • saada tietoa yhdistyksen toiminnasta 
 • saada kokouskutsu yhdistyksen kokoukseen vähintään kahta viikkoa ennen kokouspäivää 
 • hyödyntää yhdistysten ja Invalidiliiton jäsenetuja 
 • kymmenesosan määrävähemmistön osana oikeus määrätä ylimääräisen yhdistyksen kokouksen kutsumisesta koolle (liiton jäsenyhdistyksen mallisäännöt)
 • oikeus erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

Varsinaisten ja kannattajajäsenten velvollisuudet

Yhdistyksen varsinaisella jäsenellä tai kannattajäsenellä on velvollisuus noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä ja maksaa vuosittain yhdistyksen syyskokouksen vahvistama jäsenmaksu. Hänen velvollisuutenaan on myös 

 • olla lojaali yhdistystä kohtaan eli toimia edistäen yhdistyksen tarkoitusta 
 • ilmoittaa yhdistykselle nimen- ja osoitteenmuutoksista 
 • ottaa vastaan se tehtävä, johon yhdistyksen kokous hänet valitsee, jos hän on ollut päätöstä tehdessä läsnä, eikä hän kieltäydy tehtävästä säännöissä määrätyllä tavalla määräaikaan mennessä.
Jaa sosiaalisessa mediassa