Punainen auto jossa nainen kuljettajana. Mies tuo pyörätuolin auton eteen. Kuvituskuva.
04.07.2022
Invalidiliitto pitää tärkeänä, että vammaisten henkilöiden yhdenvertainen liikkuminen turvataan koko Suomessa. Liitto kannattaa lakiesitystä, jossa ajoneuvolakia muutetaan niin, että ajoneuvon käyttövoimien muutokset (konversiot) laajennettaisiin kaikkiin ajoneuvoluokkiin ja kaiken ikäisiin ajoneuvoihin. Auton käyttövoiman muutoksella eli konversiolla vaikutetaan siihen, millä auto niin sanotusti käy eli mitä auto käyttää voimanlähteenään.

Lakimuutos liittyy pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan, jonka mukaan liikenteen päästöt tulisi puolittua vuoteen 2030 mennessä.  Lakimuutos liittyy myös liikenne- ja viestintäministeriön Fossiilittoman liikenteen tiekartan kirjauksiin. 

Invalidiliiton mukaan vammaisilla henkilöillä tulee olla mahdollisuus olla mukana ilmastotalkoissa. Tämä hetkinen vammaisille henkilöille suunnattu autoverotuksen tukimuoto (Autoverolaki 26 §) ohjaa vammaisia henkilöitä hankkimaan polttoainekäyttöisiä autoja vähäpäästöisten tai täyssähköautojen sijaan. Invalidiliitto muistuttaa lausunnossaan, että jatkossakin tulee varmistaa vammaisten henkilöiden mahdollisuus auton hankintaan, jotta heidän liikkumisensa turvataan.   

Lue Invalidiliiton koko lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ajoneuvolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (pdf). 

Lisätietoa: Riitta Saksanen, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, Invalidiliitto, riitta.saksanen@invalidiliitto.fi

 

Jaa sosiaalisessa mediassa