21.02.2018

Laki autoverolain muuttaminen; Hallituksen esitys HE 178/2017 vp

Invalidiliitto ei kannata autoveroedun antamista alle kahden pyörätuolipaikan takseille, eli enintään kuudelle matkustajapaikan takseille.

Invalidiliiton mielestä taksit, joissa on vain yksi pyörätuolipaikka, ovat muutenkin kilpailukykyisessä asemassa sekä tavallisiin henkilöautotakseihin että suuriin esteettömiin takseihin nähden. Tämän kokoluokan auto ei vastaa pyörätuolissa istuvan matkustusturvallisuuteen ja terveydentilan asettamiin vaatimuksiin.

Invalidiliitto edellyttää, että autoverosta vapaa taksi: 28 § muutetaan:  3) joka on hyväksytty kuljettajan lisäksi vähintään seitsemän matkustajan kuljetukseen, joista vähintään kaksi tai useampi voi olla pyörätuolissa matkustava henkilö.

Invalidiliitto kannattaa yhtä veroedun määritelmää ja näin yhtä esteetön taksi –termiä. Tällöin voidaan poistaa samalla invataksi termi ja invataksin verottomuus tarpeettomana, jos esteettömien taksien verottomuus korvaisi tämän. Poisto edellyttää kuitenkin sitä, että nykyiset invataksin tekniset vaatimukset ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista siirretään esteettömän taksin määritelmään.

Veroetu auttaa turvaamaan hankinta- ja käyttökustannuksiltaan selvästi kalliimman pakettiautorunkoisen erikoiskaluston riittävyyttä ja siten mahdollistaisi myös yhteiskunnan maksamien erityiskuljetusten järjestämisen.

Lisätietoja:  lakimies Elina Nieminen, elina.nieminen@invalidiliitto.fi ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Tiina Lappalainen, tiina.lappalainen@invalidiliitto.fi.

Lue koko lausunto täältä >>
 

Jaa sosiaalisessa mediassa