Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
30.03.2021
Erityisryhmät pitää ottaa huomioon liikennepalveluissa ja liikenneturvallisuudessa. Esteettömyyden on oltava kaiken läpileikkaava periaate. Näitä asioita Invalidiliitto korosti lausunnossaan Traficomille liikennejärjestelmäanalyysin ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurannan kehittämistä koskevasta muistiosta.   

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteilla valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Sen yhteydessä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille on annettu tehtäväksi eri sidosryhmien kanssa analyysi liikennejärjestelmän nykytilasta ja tulevaisuudesta. Lausunnossa Traficom kysyi liikennejärjestelmäanalyysin rakenteesta, tiedon tuottamisesta, yhteistyöstä alan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa sekä tavoitteita koskevan seurantamittariston rakenteesta ja sisällöstä.   

Esteettömyys läpileikkaavana periaatteena 

Invalidiliitto arvioi Traficomin muistiota henkilöliikenteen ja erityisesti fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten yhdenvertaisten liikkumisen tarpeiden näkökulmasta.  

- Lausunnossamme korostuivat erityisryhmien huomioiminen liikennepalveluissa ja liikenneturvallisuudessa sekä esteettömyyden merkitys läpileikkaavana teemana. Invalidiliitto pitää tärkeänä, että esteettömyysnäkökulma sisältyy myös tavoitteita koskevaan seurantamittaristoon, Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Saksanen sanoo.    

Fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten kohdalla liikkumisympäristöjen ja -kaluston esteettömyyden ohella keskeistä on liikennepalveluiden toimivuus, turvallisuus sekä käytettävyys. 

Sidosryhmätyötä ja turvallisia liikennepalveluja 

Jotta liikennejärjestelmä saadaan toimivaksi, Invalidiliiton mielestä on välttämätöntä tehdä sidosryhmätyötä niin alueellisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Invalidiliitto nosti esiin kolmannen sektorin tahtotilan kehittää toimintaympäristöä kansalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja erityisryhmien tarpeisiin. Liitto nosti esiin lausunnossa myös YK:n vammaissopimuksen velvoitteita.  

- Vammaisjärjestönä pidämme tärkeänä, että liikenteen kehittämistyössä käydään avointa vuoropuhelua eri toimijoiden kesken, toteaa Saksanen.  

Lue Invalidiliiton koko lausunto Traficomille liikennejärjestelmäanalyysin ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurannan kehittämistä koskevasta muistiosta (pdf). 

Lisätietoa: Riitta Saksanen, Invalidiliitto, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, riitta.saksanen@invalidiliitto.fi  

 

   

Jaa sosiaalisessa mediassa