Kättely. Kuvituskuva.
18.08.2021
Invalidiliitto lausui osatyökykyisten työllistymistä tukevan erityistehtäväyhtiön perustamisesta. Suomeen aiotaan perustaa valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka tehtävänä olisi työllistää haastavassa työmarkkinatilanteessa olevia osatyökykyisiä sekä tukea heitä avoimille työmarkkinoille siirtymisissä. Yhtiö aloittaisi toimintansa 2-3 paikkakunnalla vuoden 2022 aikana.

Lakiesityksen mukaan yhtiö työllistäisi työhön halukkaita työttömiä työnhakijoita, joiden mahdollisuudet sopivan työn saamiseen ovat olennaisesti vähentyneet asianmukaisesti todetun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joiden osalta on ilmeistä, ettei työllistyminen muulle työnantajalle ole mahdollista. Yhtiön omistajaohjauksesta vastaisi työ- ja elinkeinoministeriö ja ohjaus yhtiön työtehtäviin tapahtuisi työ- ja elinkeinotoimiston kautta. 

Invalidiliitto halusi myös todeta, että termi osatyökykyinen on ongelmallinen ja vammaisten henkilöiden näkökulmasta pitäisi miettiä asiaa niin, että jokaiselle on löydettävissä sopivaa työtä. 

Invalidiliitto korosti lausunnossaan kohderyhmän rajaamista siten, että kaikki vammaiset työntekijät saavat tarvittavan ohjauksen ja laatukriteereihin perustuvan työhönvalmennuksen yhtiössä. 

- Kohderyhmän valinnassa on huomioitava myös, että työntekijöillä on turvalliset työolosuhteet. Tämä vaatii, että yhtiön ohjaus- ja valmennushenkilöstöllä on riittävä tietämys työntekijöiden osatyökykyisyyden perusteista, toteaa Invalidiliiton työelämän ja yrittäjyyden asiantuntija Sinikka Winqvist. 

Lisäksi Invalidiliitto piti tärkeänä kuntien vammaispalvelujen perehdyttämistä yhtiön toimintaan ja asiakkaiden ohjaamiseen TE-toimiston työnhakijoiksi. TE-toimisto arvioi asiakkaan edellytykset yhtiöön työllistettäväksi.   

- Toivottavasti yhtiön toiminta saadaan käynnistettyä sovitussa aikataulussa ja sovituilla paikkakunnilla, joissa työmarkkinat ja osatyökykyisten osaaminen kohtaavat, summaa Winqvist. 

Lisätietoa: Sinikka Winqvist, työelämän ja yrittäjyyden asiantuntija, Invalidiliitto, sinikka.winqvist@invalidiliitto.fi.

Lue Invalidiliiton koko lausunto osatyökykyisten työllistymistä tukevan erityistehtäväyhtiön perustamisesta (pdf).

Jaa sosiaalisessa mediassa