27.11.2017

HE 145/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Invalidiliitto antoi 24.11. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle asiantuntijalausunnon hallituksen esityksestä liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta. Liikenteen palvelulailla mahdollistetaan asiakaslähtöinen liikenteen kehittäminen palveluna. Lakiehdotus koski pääosin eri liikennetoimijoiden ammattipätevyyksiä.
Kuva
Liikenne- ja viestintävaliokunnassa käytävällä istuvat Valtakunnallisesta vammaisneuvostosta Merja Heikkonen, Näkövammaisten liitosta Markku Möttönen ja Invalidiliitosta Tiina Lappalainen.
Merja Heikkonen, Valtakunnallinen vammaisneuvosto, Markku Möttönen, Näkövammaisten liitto ja Tiina Lappalainen, Invalidiliitto.

 

Invalidiliitto piti lausunnossaan hyvänä sitä, että esitys täsmentää kaikkien liikennemuotojen matkustajien ja kuluttajien valitusteitä ja Liikenteen turvallisuusviraston (Trafin) toimivaltaa valvoa vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien oikeuksien toteutumista.

Lisäksi Invalidiliitto korosti, että liikennepalvelujen digitalisaatiossa on tärkeää huomioida kaikille eri käyttäjäryhmille sopiva suunnittelu. Lähtökohtana ja edellytyksenä tulee olla esteettömät ja kaikille käyttäjäryhmille saavutettavat liikenteen sähköiset palvelut. Ja lisäksi tarvittaessa tulee saatavilla olla myös henkilökohtaista neuvontaa ja avustamista.

Katkeamaton matkaketju MaaS-palveluissa edellyttää sitä, että myös tiedot kaluston esteettömyydestä ja mahdollisista lisäpalveluista on kirjattu ja tiedotettu. Esteettömästä palvelusta ei ole hyötyä, jos tieto siitä ei ole esteettömästi saatavilla. Liikennepalveluiden esteettömyyden kannalta oleellista on se, että koko matkaketjun esteettömyys huomioidaan esteettömän liikkumisympäristön lisäksi.

Lisätietoja: Tiina Lappalainen, Invalidiliitto, 040 8257 904, tiina.lappalainen@invalidiliitto.fi ja Elina Nieminen, Invalidiliitto, 09 613 191,  elina.nieminen@invalidiliitto.fi.

Lue koko Invalidiliiton lausunto liikenteen palvelulain II-vaiheesta >>

Jaa sosiaalisessa mediassa