Kuvituskuva.
13.08.2021
Invalidiliitto muistutti lausunnossaan liikenne- ja viestintäministeriölle vammaisten ihmisten yhdenvertaisista tarpeista liikkua samalla tavalla kuin vammattomat ihmiset. Fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten päivittäinen liikkuminen toteutuu oman auton ohella esteetöntä julkista liikennettä tai taksipalveluita käyttäen sekä kevyen liikenteen väylillä hyödyntäen apuvälineitä. Lisäksi liikkumisen mahdollisuuksiin vaikuttavat liikkumisen palveluiden saatavuus ja saavutettavuus. 

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan perustuvaa liikenneturvallisuusstrategiaa, joka käsittää kaikki liikennemuodot. Tavoitteena on liikennekuolemien ja vakaviin vammautumisiin johtavien onnettomuuksien vähentäminen EU:n nollavision mukaisesti. 

- Esteettömyys on keskeinen fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten liikenneturvallisuutta edistävä asia niin rakennetuissa liikkumisympäristöissä kuin liikkumisessa käytettävien kalustojen kohdalla, sanoo Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Saksanen

Invalidiliitto nosti lausunnossaan esteettömyyden ohella esiin useita seikkoja, jotka on huomioitava, kun arvioidaan vammaisten ihmisten turvallisuutta liikenteessä. Näitä ovat mm. omien apuvälineiden toimivuus, liikkumisympäristö ja ajankohta, väylien kunto, liikenteessä käytettävän kaluston ja sen turvavälineiden kunto tai esimerkiksi julkisessa liikenteessä ja taksipalveluissa kuljettajan kyky huomioida erilaisia vammasta johtuvia erityistarpeita. 

Invalidiliitto näkee erityisen tärkeänä, ettei kenenkään liikkuminen rajoittuisi siksi, että tuntee turvattomuutta liikenteessä. Tässä yhteydessä korostuu riittävän ja oikein kohdennetun valvonnan merkitys. Se lisää turvallisuuden tunteen ohella konkreettista, tosiasiallista turvallisuutta. Näillä on tärkeä merkitys tosiasiallisen yhdenvertaisen liikkumisen toteutumisessa.  

Lue Invalidiliiton koko lausunto liikenne- ja viestintäministeriön liikenneturvallisuusstrategialuonnokseen (pdf).

Lisätietoa: Riitta Saksanen, Invalidiliitto, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, riitta.saksanen@invalidiliitto.fi.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa