Kuvituskuva.
03.05.2022
Esteettömyys nousee esiin valtion väyläverkoston investointiohjelmassa vuosille 2023–2032. Investointiohjelmassa esitellään lähivuosien tärkeimmät liikenneinfrahankkeet rata-, maantie- ja vesiväylillä.

Invalidiliitto antoi lausunnon Väyläviraston luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2023–2030. Liitto korosti lausunnossaan, että esteettömyys pitää olla investointiohjelman läpileikkaava teema. On tärkeää, että investointiohjelma päivitetään vuosittain, jotta epäkohdat voidaan korjata ajoissa.  Liiton mukaan on tärkeää, että eri väestöryhmien tarpeet erilaisissa liikkumisympäristöissä huomioidaan osana investointiohjelman päivittämistä ja seuraamista. 

Invalidiliitto pitää perusteltuna, että liikenteen eri sidosryhmiä kuullaan niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti. Näin yhdenvertaisen liikkumisen mahdollisuudet tunnistetaan.  

- Uudistimme viime syksynä tekemämme ehdotuksen siitä, että suunnitelman päivittämisessä otetaan mukaan alueellisina sidosryhminä kuntien ja hyvinvointialueiden vammaisneuvostot, Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Saksanen sanoo. 

Vaikutusarvioinnin osalta Invalidiliitto yhtyy Väyläviraston näkemykseen siitä, että ratainfrastruktuurin esteettömyys asemilla, seisakkeilla, fyysisissä rakenteissa ja asemien matkustajainformaatiossa lisää ihmisten tasavertaisia liikkumisen mahdollisuuksia.  

Lue Invalidiliiton koko lausunto Väyläviraston luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2023–2030 (pdf). 

Lisätietoa: Riitta Saksanen, Invalidiliitto, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, riitta.saksanen@invalidiliitto.fi 

Jaa sosiaalisessa mediassa