Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
26.09.2018

Sosiaali- ja terveysministeriön perusmuistio STM2018-00334 esteettömyysdirektiiviehdotuksesta

Invalidiliitto lausui Suomen kannasta EU:n esteettömyysdirektiiviehdotukseen. Suomen kanta on, että EU:n esteettömyysdirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle tulisi rajata mm. rakennettu ympäristö, lukuun ottamatta uusille itsepalveluautomaateille pääsyä. Invalidiliiton mielestä Suomen kanta on liian jyrkkä, soveltamisalaa ei pidä rajata yksioikoisesti.

Invalidiliitto muistuttaa Suomen hallitusta YK:n vammaissopimuksen mukanaan tuomista velvoitteista. Esteettömyyttä ja saavutettavuutta on tarkasteltava kokonaisuutena. Vammaisten ihmisten yhdenvertaisuus jää toteutumatta, jos koko esteettömyysketju ei toimi.

Esteettömyysdirektiiviehdotuksen tavoitteena on parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ehkäisemällä ja poistamalla esteettömien tuotteiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden esteitä sekä lisätä esteettömien tuotteiden ja palveluiden saatavuutta. Tämä on tarkoitus toteuttaa määrittelemällä yhtenäiset toiminnalliset esteettömyysvaatimukset valikoiduille tuotteille ja palveluille ja soveltamalla niitä EU:n lainsäädännössä. Ehdotetulla direktiivillä myös autetaan jäsenvaltioita täyttämään esteettömyysvelvoitteita, joihin ne ovat sitoutuneet kansallisella tasolla ja vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyssä YK:n yleissopimuksessa.

Lisätietoa: 
Henrik Gustafsson, lakimies, henrik.gustafsson@invalidiliitto.fi, p. 044 765 0693
Marika Nordlund, vastaava esteettömyysasiantuntija, marika.nordlund@invalidiliitto.fi, p. 050 492 3020. 

Lue tästä koko lausunto >>

Jaa sosiaalisessa mediassa