Eduskuntatalon portaat.
28.11.2017

UJ 37/2017 Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä

Invalidiliitto antoi 28.11. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle asiantuntijalausunnon ja osallistui kuulemistilaisuuteen valtioneuvoston kirjelmästä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä.

Lausunnossaan Invalidiliitto piti tärkeänä, että sähköiset peruspalvelut ovat kaikkien kansalaisten myös vammaisten henkilöiden ja ikääntyneiden käytettävissä. Invalidiliiton mielestä edistämällä esteettömyyttä vahvistetaan vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Invalidiliiton mielestä direktiivi ei vaikeuta alalla toimivien yritysten toimintaedellytyksiä. Saavutettavien ratkaisujen tarjoaminen tulisi nähdä pitkällä aikavälillä yritysten etuna ja kilpailuvalttina. Entistä enemmän tulisi kiinnittää huomiota positiivisiin vaikutuksiin ja uusiin mahdollisuuksiin, joita direktiivi luo yrityksille.

Invalidiliitto muistutti, että soveltamisalan kohdan kaksi (itsepalvelupäätteellä toimivan pankki-, matkalippu- ja lähtöselvitysautomaatit) liittyvät läheisesti myös rakennetun ympäristön esteettömyysratkaisuihin.

Invalidiliitto oli lausunnossaan valtioneuvoston kanssa samaa mieltä, että direktiivin soveltamisalaa tulee jatkovalmistelussa tarkentaa ja mahdollinen tulkinnanvaraisuus saada minimiin.

Lisätietoja: Esteettömyysasiantuntija Ari Kurppa, ari.kurppa@invalidiliitto.fi.

Lue koko Invalidiliiton lausunto.

 


 

Jaa sosiaalisessa mediassa