Seniori-ikäiset nainen ja mies kahvilla.
16.05.2022
Invalidiliitto on antanut lausunnon Oikeusministeriön Vapaa! -Fri! -hankkeen väliraportista. Hankkeen tavoitteena on edistää vapaaehtoistoimintaa ikääntyvässä yhteiskunnassa.

Invalidiliitolle on tärkeää, että hankkeessa esitetyissä kehittämistoimenpiteissä kiinnitetään erityistä huomiota ikääntyvien vammaisten henkilöiden mahdollisuuksiin osallistua vapaaehtoistoimintaan ja vaikuttaa sitä kautta elinympäristöönsä ja omaan hyvinvointiinsa.

Kunnissa ja hyvinvointialueille on luotu rakenteita, jotka tukevat vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytyksiä, kuten vanhus- ja vammaisneuvostot. Näiden vaikuttamistoimielinten asiantuntemusta tulisi hyödyntää entistä enemmän jo asioiden valmisteluvaiheessa. Invalidiliiton näkemyksen mukaan vanhus- ja vammaisneuvostoja ei tule yhdistää, koska vammaisneuvostoille kuuluvat asiat koskevat ihmisen koko elinkaarta ja molemmille ihmisryhmille on oma soveltuva erillinen lainsäädäntö ja palvelut.

Ikääntyvät vammaiset henkilöt ovat usein itse aktiivisia toimijoita erilaisissa vapaaehtoistehtävissä ja tätä tulee tukea. Esteettömyys ja saavutettavuus ovat niitä perusedellytyksiä, jotka mahdollistavat toimintakyvystä riippumatta osallistumisen vapaaehtoistoimintaan.

Kuntien, hyvinvointialueiden ja järjestöjen yhteistyöstä hyötyvät kaikki

Invalidiliiton näkemyksen mukaan vapaaehtoistoimintaa kannattaisi hyödyntää nykyistä enemmän erilaisissa yhteiskunnan toiminnoissa. Tasaveroinen kumppanuus ja vapaaehtoisten hyödyntäminen esimerkiksi palveluiden kehittämisessä kunnissa ja hyvinvointialueilla ovat keinoja varmistaa asiakaslähtöiset ja toimivat palvelut erilaisille palveluiden käyttäjille.

Kuntien, hyvinvointialueiden ja järjestöjen välisestä yhteistyöstä hyötyvät optimitilanteessa kaikki osapuolet. Kansalaistoimijat voivat tarjota vertaistukea ja matalan kynnyksen neuvontaa sekä toimintaa, johon kansalaisten on helppo tulla. Onkin erityisen tärkeää, että kunta ja hyvinvointialue huolehtivat kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten turvaamisesta, niin tiloista kuin taloudellisestakin tuesta. 

Lue koko lausunto Vapaa!-Fri! -hanke vapaaehtoistoiminnan edistämiseksi ikääntyvässä yhteiskunnassa (pdf.)

Jaa sosiaalisessa mediassa