Kuvituskuva.
11.08.2021
Invalidiliitto antoi lausunnon Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksien ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 7 pykälän muuttamisesta koskien ammatillisena kuntoutuksena myönnettävää elinkeinotukea.

- Invalidiliitto pitää tärkeänä, että leimaava termi ‘vajaakuntoinen’ poistetaan vihdoin lakitekstistä. Termi on lisäksi YK:n vammaissopimuksen artiklan 8 vastainen. Vammaisten henkilöiden yrittäjyyden edistämiseksi Kelan myöntämä elinkeinotuki pitäisi uudistaa muutenkin kuin teknisesti sanamuodoiltaan ja säätää erikseen omassa pykälässä, toteaa Invalidiliiton lakimies Henrik Gustafsson.  

Invalidiliiton työelämän ja yrittäjyyden asiantuntija Sinikka Winqvist puolestaan toteaa, että elinkeinotuen määrä on vuodesta 2005 asti ollut 17 000 euroa. Invalidiliitto ehdottaakin, että elinkeinotukena myönnettävän avustuksen kokonaismäärää tulee korottaa 30 000 euroon ja samalla poistaa 20 % omavastuuosuus. Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa työnantajan tekemään asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa saada työtä sekä suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla. Yrittäjien kohdalla elinkeinotuki voidaan katsoa kohtuulliseksi mukautukseksi ja työelämään pääsyn edistämiseksi.  

Winqvist muistuttaa myös YK:n vammaissopimuksen 27 artiklasta, jossa todetaan, että vammaisella ihmisellä on oikeus mahdollisuuteen ansaita elantonsa vapaasti valitsemallaan työllä. Työympäristöön, joka on avoin, osallistava ja vammaisten henkilöiden saavutettavissa. Sopimusosapuolet turvaavat työnteko-oikeuden toteutumisen mm. toteuttamalla myös lainsäädännön avulla asianmukaisia toimia: tarkoituksena edistää mahdollisuuksia itsenäiseen elinkeinonharjoittamiseen, yrittäjyyteen, osuuskuntien kehittämiseen ja oman yritystoiminnan aloittamiseen. 

Lue Invalidiliiton koko lausunto Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksien ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 7 pykälän muuttamisesta koskien ammatillisena kuntoutuksena myönnettävää elinkeinotukea (pdf).

Lisätietoa: Sinikka Winqvist, Invalidiliitto, työelämän ja yrittäjyyden asiantuntija, sinikka.winqvist@invalidiliitto.fi

 

Jaa sosiaalisessa mediassa