Inva-taksin kuljettaja auttaa pyörätuolissa istuvaa naisten sisään taksiin.
29.11.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö esittää, että sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen enimmäishinnat vuodelle 2023 pidettäisiin samalla tasolla kuin vuoden 2022 määräaikainen korotus. Invalidiliiton mukaan isoille esteettömille takseille pitää vahvistaa sama taksaluokka kuin paaritakseillekin. Näin isojen, esteettömien taksien saatavuus turvataan myös jatkossa.

Nykyinen isojen esteettömien taksien taksaluokka ei kannusta niiden hankintaan, koska pienen esteettömän ajoneuvon hankinta-, käyttö- ja ylläpitokustannukset ovat isoa esteetöntä ajoneuvoa alhaisemmat.  

Invalidiliitto muistuttaa, että vaikeavammaisten pyörätuolilla liikkuvien ihmisten kulkeminen terveydenhoitoon edellyttää pääosin isoa esteetöntä taksia, jossa on takalaitanostin ja asianmukaiset turvavälineet.   

Kela tulee edellyttämään vuoden 2024 alusta myös esteettömiltä ajoneuvoilta E 6 päästöluokkaa. Invalidiliittoon tulleiden tietojen mukaan tämän seurauksena liikenteestä katoaisi useita satoja isoja esteettömiä ajoneuvoja. Käytännössä tämä johtaisi siihen, että usean vaikeavammaisen ihmisen mahdollisuudet päästä terveydenhoitoon vaikeutuisivat, koska markkinoilla ei olisi riittävästi heidän tarvitsemaansa kalustoa. 

Invalidiliitto muistuttaa, että myös YK:n vammaissopimuksen velvoittavat periaatteet tulee ottaa huomioon.

- Erityisesti on huomioitava sopimuksen artikla 9 (Esteettömyys ja saavutettavuus), jossa keskeistä on mahdollisuus varmistaa vammaisten ihmisten itsenäinen elämä ja täysimääräinen osallistuminen kaikilla elämänalueilla siten, että sopimuspuolet toteuttavat asianmukaiset toimet varmistaakseen vammaisille henkilöille muiden kanssa yhdenvertaisesti pääsyn fyysiseen ympäristöön ja kuljetukseen, Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija Riitta Saksanen sanoo. 

Lue Invalidiliiton koko lausunto luonnokseen valtioneuvoston asetukseksi sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta vuonna 2023 (pdf).

 

Lisätietoa:
Riitta Saksanen
Invalidiliitto, sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija
riitta.saksanen@invalidiliitto.fi

 

Jaa sosiaalisessa mediassa