Näppäimistö ilman kirjaintunnuksia (kuvituskuva).
05.10.2018

Hallituksen esitys HE 60/2018

Invalidiliitto antoi eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle kirjallisen asiantuntijalausunnon hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta.

Invalidiliitto kannattaa saavutettavuusdirektiivin täytäntöönpanoa. Invalidiliiton mielestä kyseessä olevalla lainsäädännöllä pyritään varmistamaan saavutettavuuden toteutuminen sekä luomaan yhdenmukaiset minimitason vaatimukset. Suomessa ei ole ollut aiemmin verkkopalvelujen saavutettavuutta koskevaa lainsäädäntöä.

Invalidiliiton arvion mukaan uusi lakiehdotus tuo digitaalisiin palveluihin uusia käyttäjäryhmiä kuten esimerkiksi aisti- ja fyysisesti vammaiset henkilöt, joilla on halu käyttää digitaalisia palveluita, mutta niiden huonon saavutettavuuden vuoksi he eivät voi niitä käyttää.

Invalidiliiton mielestä lakia olisi pitänyt soveltaa myös seuraaviin kohtiin, vaikka ne sisältyvät saavutettavuusdirektiivin soveltamisalan rajauksiin:

  • työpaikoilla käytettäviin rajalliselle määrälle henkilöitä tarkoitettuihin intranet- ja ekstranet -verkkosivustoihin ja mobiilisovelluksiin
  • varhaiskasvatuksen tai opetuksen  verkkosivusto tai mobiilisovellus , vaikka käyttö tapahtuu rajatussa ryhmässä määräaikaisesti
  • julkisen yleisradiotoiminnan harjoittajien digitaalisiin palveluihin

Invalidiliitto toivoo, että uusi laki kannustaa myös lain piiriin kuulumattomia toimijoita kehittämään kaikille saavutettavia digitaalisia palveluja.

Lue tästä koko lausunto >>

 

Jaa sosiaalisessa mediassa