29.08.2017

Invalidiliitto ry valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksesta vuodelle 2018

Invalidiliitto lähettää terveisiä budjettiriiheen ja muistuttaa, että kansalaisten eriarvoistuminen on pysäytettävä.

Invalidiliitto muistuttaa valtiovarainministeriön budjettiehdotukseen viitaten, että kansalaisten eriarvoistuminen on pysäytettävä. Säästötoimenpiteet ovat kohdistuneet ja kasautuneet erityisen raskaina jo entuudestaan heikossa sosioekonomisessa asemassa oleviin vaikeimmin vammaisiin henkilöihin. Talouden osoittaessa elpymisen merkkejä tulisi tähän erityisen haavoittuvassa asemassa olevaan ja hyvin rajalliseen henkilöjoukkoon kohdistuvat säästötoimenpiteet harkita uudelleen ottaen huomioon mm. YK:n vammaissopimuksen Suomea velvoittavat määräykset.
 
Invalidiliitto yhtyy SOSTE ry:n näkemykseen, jonka mukaan perusturvan indeksijäädytykset on purettava budjettiriihessä. Indeksijäädytykset heikentävät entisestään kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asemaa eivätkä mahdolliset veronkevennykset auta perusturvan varassa eläviä. Etuusleikkaukset ja elinkustannusten kiihtyvä kasvu ovat heikentäneet etuuksien varassa elävien ihmisten tilannetta kohtuuttomasti.
 
Invalidiliiton jäsenistön yhdenvertaisuuden ja yhteiskuntaan osallistumisen toteutumisen kannalta on tärkeää, että vireillä olevassa sote-uudistuksessa otetaan huomioon henkilöiden vammaisuudesta johtuvat erityistarpeet. Invalidiliitto kantaa erityisesti huolta vaikeimmin vammaisten henkilöiden riittävien, ja usein elämänmittaisten, palvelujen ja tukitoimien vaikuttavuudesta ja oikea-aikaisesta kohdentumisesta. Vaikeasti vammaisten henkilöiden tarvitsemat palvelut ovat kokonaisuus, jonka toteuttaminen edellyttää toimijoiden keskinäistä vuorovaikutusta. Oivaltavalla ja tutkittuun tietoon perustuvalla tavalla toteutettuna sote-uudistus voi onnistuessaan edistää vammaisten henkilöiden asemaa tasavertaisina yhteiskunnan jäseninä.
 
Invalidiliitolla on jäsentensä kautta suora yhteys ruohonjuuritasolle. Pidämme tärkeänä, että budjetissa turvataan eri puolilla Suomea vireillä olevien sote-uudistukseen liittyvien kokeilujen jatkuminen ja varmistetaan mahdollisten uusien kokeilujen rahoitus. Tällä tavoin palvelujen käyttäjien näkemykset saadaan päättäjien tietoon riittävän varhaisessa vaiheessa.
 
Lausuntoomme on kirjattu myös valtiovarainministeriön budjettiehdotukseen liittyviä hallinnonalakohtaisia havaintoja.

Lisätietoa: Petri Pohjonen, Invalidiliitto, pääjohtaja, petri.pohjonen(at)invalidiliitto.fi, 050 2842 ja Laura Andersson, Invalidiliitto, yhteiskuntasuhdejohtaja, laura.andersson(at)invalidiliitto.fi, 040 751 7225

Lue koko lausunto >>

Jaa sosiaalisessa mediassa