Mies kuntosalilaitteessa ohjaajan neuvomana. Kuvituskuva.
18.08.2022
Valmisteilla olevan Lääkinnällisen kuntoutuksen ohjautumisen perusteet -oppaan tavoitteena on yhtenäistää terveydenhuoltolain 29 pykälässä määritellyn lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämistä. Opas toimisi myös terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisten sekä muiden kuntoutuksen parissa työskentelevien ammattilaisten työn ohjeistuksena. Lisäksi kuntoutusta tarvitsevat ihmiset voisivat käyttää opasta tiedonlähteenään. Invalidiliitto antoi lausunnon opasluonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriölle.

Invalidiliitto pitää tärkeänä kuntoutukseen ohjautumisen selkeyttämistä. Liiton saamien yhteydenottojen perusteella voidaan päätellä, että terveydenhuollossa on puutteita kuntoutusjärjestelmän tuntemuksessa. Näin kuntoutuksen piiriin pääseminen voi viivästyä, eikä oikea-aikaisuuden tavoite kuntoutuksessa toteudu.   

- Jotta kuntoutukseen ohjautumisen oppaan tavoitteet täyttyisivät, tulisi siinä selkeästi nostaa esiin tilanteet, joissa ihmiset tarvitsevat kuntoutusta ja kuntoutusjärjestelmän kokonaisuus, sanoo Invalidiliiton kuntoutusasiantuntija Hannu Kapanen.  

Selkeämpää opastusta Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen 

Lausunnossaan Invalidiliitto korostaa lääkinnällisen kuntoutuksen merkitystä vammaisille henkilöille. Tästä syystä terveydenhuoltolain 29 pykälän mukaisen kuntoutuksen ohella oppaassa olisi selkeämmin opastettava Kelan vaativan lääkinnälliseen ja harkinnanvaraisen kuntoutuksen piiriin. Lisäksi oppaassa tulisi kuvata tarkemmin lakisääteisten vakuutusten korvausvastuut.   

Invalidiliitto pitää hyvänä, että opasluonnoksessa nostetaan esiin kuntoutuksen merkitys asiakkaalle ja siten asianmukaisen palveluihin ohjaamisen.  

- On hyvä, että oppaassa korostetaan moniammatillisuutta sekä monialaisuutta osana lääkinnällistä kuntoutusta. Näin voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattialojen osaamista asiakkaan palvelutarpeen kokonaistarpeeseen vastaamisessa, sanoo Kapanen.  

Valmisteilla olevan oppaan tulisi tarjota nopeasti käytännön tietoa kuntoutukseen ohjaamisen ja ohjautumisen tueksi. Invalidiliitto näkee, että tältä osin opasta tulisi vielä selkeyttää ja sisältöä rajata.  

Lue Invalidiliiton koko lausunto luonnoksesta Valtakunnalliset lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautumisen perusteet. (pdf). 

Lisätietoa: Hannu Kapanen, kuntoutusasiantuntija, Invalidiliitto, hannu.kapanen@invalidiliitto.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa