Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
23.11.2020
Invalidiliitto antoi lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3§:n muuttamisesta.

Invalidiliitto pitää tärkeänä, että työnantajilla on mahdollisuus selvittää työnhakijoiden rikostaustaa myös lyhytaikaisissa, enintään kolme kuukautta kestävissä työ- ja virkasuhteissa. 

Myös rikosrekisterilain 6 pykälän 2. momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä pitää jatkossa saada nykyistä nopeammin. Lyhytaikaisia sijaisuuksia tekevän henkilön tulot voivat olla pienet ja työnantajat vaihdella. On tärkeää, että rikostaustaote olisi maksuton. 

Lausunnossaan Invalidiliitto vaatii, että terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat ja taksinkuljettajat, jotka ovat työssään säännöllisesti yhteydessä lapsiin, sisällytetään rikosrekisteriotteen esittämisvelvollisuuden piiriin. 

- Haluamme myös tässä yhteydessä kiinnittää huomiota siihen, että rikostaustan selvittämistä koskeva selvittämisvelvollisuus tulisi saattaa pikimmiten koskemaan henkilöitä, jotka työskentelevät vanhusten ja vammaisten kotona, Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija Ylva Krokfors sanoo. 

Näin esimerkiksi kotipalvelun sekä vammaisen työnantajan tai palveluntuottajan mahdollisuus selvittää henkilökohtaisen avustajan rikosrekisteritausta vahvistuisi. 

Lue koko Invalidiliiton lausunto laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3§:n muuttamisesta. 

Lisätietoa: Ylva Krokfors, Invalidiliitto, asiantuntija, ylva.krokfors@invalidiliitto.fi 

Jaa sosiaalisessa mediassa