Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
15.01.2019

HE 157/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Taksipalvelut ovat merkittävä osa henkilöliikennettä. Vammaisten ihmisten kohdalla merkitys korostuu, koska monet vammaiset ihmiset käyttävät niitä johtuen toimintarajoitteistaan tai julkisen liikenteen esteellisyydestä.

Invalidiliitossa on aktiivisesti seurattu ja otettu kantaan liikennepalvelulain vaiheittaiseen etenemiseen. Katso esimerkiksi Invalidiliiton blogi "Liikuntavammaisten ihmisten turvallisuus liikenteessä uhattuna". 

Taksinkuljettajan koulutusvelvoitteesta on luovuttu kesällä 2018. Nyt 11.1. valiokuntakuulemisessa sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Saksanen totesi, että nyt eduskunnassa käsiteltävänä oleva paikallistuntemusvelvoitteen poistuminen tulee aiheuttamaan lisää epävarmuustekijöitä taksipalvelujen toimivuuteen, laatuun ja turvallisuuteen.

Tätä näkemystä tukevat syksyllä Invalidiliiton ja Trafin tekemät selvitykset taksipalveluiden toimivuudesta. Näissä selvityksissä tuli yhdenmukaisesti esiin turvallisuutta heikentäviä seikkoja, kuten riski jäädä ilman avustamista, turvallisuus puutteita esteettömissä takseissa, ajotavasta aiheutuva loukkaantumisriski sekä kuljettajien osaamattomuutta hissien tai ramppien käyttämisessä sekä pyörätuolien asianmukaisessa kiinnittämisessä.

Paikallistuntemuksen puute vaikuttaa palvelun toimimattomuuteen

Asiakkaan tulee voida luottaa taksinkuljettajan ammattitaitoon; hän tietää mistä asiakas tulee noutaa ja minne hänet viedä.

Paikallistuntemusosio on välttämätön osa taksikuljettajan koekokonaisuutta. Se lisää kuljettajan valmiuksia soveltaa osaamistaan, vaikkei asemapaikkakäytäntöä enää ole. Sillä mitataan kykyä oppia paikallistuntemusta, jota ei navigaattori korvaa.

Paikallistuntemuskokeessa tarvitaan myös kielitaitoa. Tämä on tärkeää. Eri tavoin toimintakyvyiltä rajoittuneet asiakkaat tarvitsevat yksilöllistä palvelua eikä tämä onnistu ilman yhteistä kieltä.

Hallituksen esityksen vaikutusarvioinnissa ei ole huomioitu erityisryhmiä

Isossa kuvassa liikennepalvelulaki on tuonut uusia tapoja tuottaa, saada ja käyttää liikkumisenpalveluja, mutta kuitenkaan vammaisten ihmisten kohdalla näin ei ole käynyt. Lain säätämisen yhteydessä painotettiin, että kilpailutus turvaisi asiakkaiden oikeudet ja laadun esimerkiksi taksinkuljettajien osaamisen osalta. Asiakkaalla ei ole kuitenkaan vaikutusmahdollisuutta kilpailutuksessa.

Toimivan henkilöliikenteen tehtävä on toteuttaa myös vammaisten ihmisen oikeutta liikkua. Tässä palvelun yhteiskunnallinen merkitys tulee tunnistaa ja tunnustaa.

Invalidiliitto totesi, että taksinkuljettajien osaamista tulee paremminkin vahvistaa eikä vähentää. Perusteena nyt esitetylle lain muutokselle ei voi olla pula taksinkuljettajista, paikallistuntemuskokeen suuri hylkäämisprosentti ja kokeesta aiheutuva vaivannäkö kuljettajakokelaille tai hallinnollinen taakka viranomaisille.

Invalidiliitto ehdotti valiokunnassa, että paikallistuntemusta mittaava koe säilytetään palvelunkäyttäjien matkustus- ja liikenneturvallisuus huomioiden ja että sitä paremminkin täsmennetään erityisryhmien tarpeiden näkökulmasta. Lisäksi liitto toivoi, että valiokunta antaisi lausuman, jonka perusteella erityisryhmien liikennepalveluiden turvallisuutta seurataan ja tarvittaessa ryhdytään kuljettajan osaamisen varmistaviin toimenpiteisiin, esimerkiksi erityisellä koulutusvaatimuksella.

Lue koko lausunto täältä >>

Jaa sosiaalisessa mediassa