15.03.2018

HE 180/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Invalidiliitto on antanut lausunnon koskien Tieliikennelain uudistamista.

Invalidiliitto korostaa, että liikenneturvallisuudessa vakavien loukkaantumisten ja liikennekuolemien estäminen ovat tärkeitä liikennepoliittisia tavoitteita kaikissa liikkumisen ja liikenteen muodoissa. Tavoitetta edistävät myös kypäräsuositus pyöräilijöille ja heijastimen käyttö pimeällä.  

Invalidiliitto pitää hyvänä, että Tieliikennelain esityksessä on tarkennettu tien määritelmää. Tiellä tarkoitetaan yleiselle liikenteelle tarkoitettua ja yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta, jossa sovelletaan tieliikennelakia. Invalidiliitto edellyttää lain määritelmän selkeyttävän myös esteettömien pysäköintipaikkojen pysäköintikäytäntöjä. 

Esteetöntä pysäköintiä koskeva lainsäädäntö on hyvä keino tukea ja toteuttaa positiivista erityiskohtelua, jolla edistetään eri tavoin liikkumisesteisten ihmisten yhdenvertaista osallisuutta yhteiskunnassa. Invalidiliitto kannattaa esitystä, jonka mukaan vammaisen pysäköintiluvan käsite muutettaisiin liikkumisesteisen pysäköintitunnukseksi. Sisällöllisesti pysäköintitunnuksen saamisen edellytykset säilyisivät ennallaan. Lausunnossa Invalidiliitto kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että Trafin antamat lainsäädäntöä tarkentavat ohjeet eivät saa kaventaa lain tulkintaa liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen myöntämisessä. 

Lausunnossaan Invalidiliitto haluaa kiinnittää huomiota myös liikkumisesteettömien pysäköintipaikkojen asianmukaisen käytön valvontaan ja ehdottaa ilman pysäköintitunnusta väärin pysäköinnistä korotettua virhemaksua. 

Lisätietoja: sosiaalipoliittinen asiantuntija Tiina Lappalainen, tiina.lappalainen@invalidiliitto.fi, p. 040 8257904. 

Lue koko lausunto täältä >>
 

Jaa sosiaalisessa mediassa