02.05.2018

Lausunto Ulkoministeriölle YK:n vammaisoikeussopimusta koskevasta 1. määräaikaisraportista

Ulkoministeriö koordinoi YK:n vammaissopimuksen ensimmäistä maaraporttia YK:lle. Suomi valmistautuu kesäkuussa antamaan maaraportin, kun kaksi vuotta on tullut täyteen YK:n vammaissopimuksen ratifioinnista (10.6.2016).

Ensimmäisessä maaraportissa otetaan kaikki YK:n vammaissopimuksen artiklat käsittelyyn ja YK:n vammaiskomiteaa kiinnostaa, mitä kansallisia toimenpiteitä Suomi on tämän kahden vuoden aikana tehnyt edistääkseen vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksia. Invalidiliitto kiinnitti ministeriön huomiota pelkän lakiperustaisen arvionnin lisäksi tarvittavaan lakien ja vammaisten yhdenvertaisuutta edistävien soveltamiskäytäntöjen sekä mahdollisten ongelmakohtien esiin nostamiseen maaraportissa.

Raportissa oli nostettu hyvin esiin EI myytävänä -kansalaisaloite vammaispalveluiden kilpailutusten lopettamiseksi ja THL:n kouluterveyskysely, josta käy ilmi vammaisten nuorten syrjintä ikätovereihin verrattuna. Koska yhdenvertaisuuslaki ja sen soveltamiskäytäntö niin yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston kuin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toiminnassa on osa YK:n vammaissopimuksen toimeenpanoa, niin Invalidilliitto peräänkuulutti näiden toimielinten linjaratkaisujen esiin nostamiseen maaraportissa.

Lisätietoja: Henrik Gustafsson, lakimies, Invalidiliitto, henrik.gustafsson@invalidiliitto.fi

Lue koko lausunto täältä >>

Lue Invalidiliiton yksityiskohtaiset kommentit raporttiluonnokseen >>

Jaa sosiaalisessa mediassa