Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
01.06.2021
Invalidiliitto antoi sisäministeriölle lausunnon pelastuslain uudistamisesta. Invalidiliitto korosti lausunnossaan vammaisten ihmisten yhdenvertaista oikeutta pelastuspalveluihin.

Pelastuslain uudistamisessa on huomioitava se, että kaikissa onnettomuustilanteissa voi olla mukana vammaisia ihmisiä, joiden suojeleminen ja pelastaminen voi vaatia erityisratkaisuja. Tällaisiin tilanteisiin tulee ennakolta varautua. Koska lakiuudistus vaikuttaa myös vammaisten ihmisten turvallisuuteen muuttuvassa toimintaympäristössä, se edellyttää vammaisvaikutusten arviointia.  

Sammutus- ja pelastustyöt huomioitava jo rakennusten suunnittelussa 

Invalidiliitto kannattaa ehdotusta, jossa pelastuslain vaatimukset ja rakentamista koskeva lainsäädäntö muodostavat yhdessä johdonmukaisen ja kattavan kokonaisuuden. Pelastuslain ja ympäristöministeriössä parhaillaan valmisteilla olevan maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen välillä on varmistettava saumattomat liittymäkohdat. 

Invalidiliitto kannattaa myös sitä, että pelastuslaissa säädettäisiin tarkemmin mm. sammutus- ja pelastustyön järjestelyistä. Ne tulee ottaa paremmin huomioon erityisesti tornitalojen, kauppakeskusten ja maanalaisten tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa.  

Vammaiset ihmiset huomioitava pelastussuunnitelmassa 

Pelastushenkilöstöllä ei ole tietoa asunnoissa asuvista vammaisista asukkaista. Tiedonsaantia pitää parantaa tältä osin. Asuinrakennusten ja kiinteistöjen, joissa on työpaikkoja, pelastussuunnitelmaan tulee kirjata erikseen vammaisten ihmisten pelastamistoimista. Vammaiset ihmiset tulisi huomioida aina pelastusharjoituksissa. 

Lisää tietoa vammaisuudesta  

Pelastushenkilöstöllä pitäisi olla riittävästi tietoa vammaisten ihmisten tarpeista. Myös henkilöstön tietoa vammaisuudesta ja vammaisten ihmisten toimintarajoitteista on perusteltua lisätä. 

Pelastusalan perus- ja täydennyskoulutuksen osana tulisi olla nykyistä vahvemmin vammaisten ihmisten evakuointiin liittyvät tekniikat. Näin heidän erityistarpeensa voitaisiin huomioida niin asiakas- kuin työturvallisuudessa. Koulutukseen pitäisi lisätä myös tietoa vammaisuudesta ja vammaisten ihmisten tarpeista. Vammaisjärjestöt tarjoavat asiantuntijuuttaan tässä asiassa. 

Lue Invalidiliiton koko lausunto pelastuslain uudistamisesta (pdf). 

Lisätietoa: Riitta Saksanen, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, Invalidiliitto, riitta.saksanen@invalidiliitto.fi ja Ari Kurppa, esteettömyysasiantuntija, Invalidiliitto, ari.kurppa@invalidiliitto.fi

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa