Hälytysajoneuvon hälytysvilkku. Kuvituskuva.
27.05.2022
Invalidiliitto muistuttaa lausunnossaan pelastuslain ja Pelastusopistosta annetun lain muutoksesta, että perustuslain ohella laissa tulee huomioida myös rakennetun ympäristön esteettömyys ja tiedonsaanti. Lakia toimeenpantaessa on tarvittaessa tehtävä kohtuullisia mukautuksia vammasta johtuvien yksilöllisten tarpeiden vuoksi pelastuspalveluiden saamiseksi.

Myös YK:n vammaissopimuksen mukaan kaikki henkilöt ovat yhdenvertaisia lain edessä ja ovat oikeutettuja ilman minkäänlaista syrjintää yhdenvertaiseen suojaan ja etuihin. 

Palovaroittimet rakennuksen omistajan vastuulla 

Invalidiliitto kannattaa uudistusta, jonka mukaan asuntojen osalta palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovastuu kuuluisi jatkossa rakennuksen omistajalle ja asukkaalla olisi puolestaan ilmoitusvelvoite omistajalle, jos palovaroittimen paristo loppuu tai palovaroitin vioittuu. 
Invalidiliitto kuitenkin ehdottaa, että eri tavoin vammaisilla henkilöillä olisi positiivisena erityiskohteluna mahdollisuus saada omistamiinsa rakennuksiin paikallisen pelastusviranomaisen tai heidän valtuuttaman huoltoyhtiön apua palovaroittimen asentamiseksi ja säännöllisen toimintakunnon tarkistamiseksi. 

Tarkastus rakennushankkeen aikana 

Invalidiliitto näkee tarkoituksenmukaisena pelastuslain uuden säännöksen, joka koskee tarkastusta rakennushankkeen aikana. Pelastusviranomaisen tarkastus rakennusvaiheessa painottuisi poistumisturvallisuuteen, paloturvallisuuslaitteisiin, pelastustoiminnan edellytyksiin ja väestönsuojiin. 

Invalidiliitto pitää tärkeänä, että kyseisissä tarkastuksissa huomioidaan erilaiset vammaryhmät ja rakennusten ml. väestönsuojien esteettömyys. Suunniteltaessa ja toteutettaessa pelastusharjoituksia tulee huomioida vammaiset ihmiset yhdenmukaisesti vammattomien ihmisten kanssa. Vammaiset ihmiset tulisi huomioida aina esim. työpaikkojen ja yleisten tilojen pelastusharjoituksissa sekä myös väestönsuojien hoitajien koulutuksissa ja väestönsuojien käyttökuntoon laittamisessa. Näissä oleellisia ovat myös poistumisturvallisuuteen liittyvät erityistarpeet. 

Lue Invalidiliiton koko lausunto pelastuslain ja Pelastusopistosta annetun lain muutoksesta (pdf). 

Lisätietoa: Sinikka Winqvist, Invalidiliitto, asiantuntija, työelämä ja yrittäjyys, sinikka.winqvist@invalidiliitto.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa