Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
01.02.2021
Invalidiliitto lausui poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toimintaohjelman luonnoksesta. Lausunnossaan Invalidiliitto kiinnitti huomiota muun muassa esteettömään julkiseen liikenteeseen ja esteettömien ajoneuvojen valvontaan.

Invalidiliitto pitää tärkeänä sisäministeriössä meneillään olevaa hanketta poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toimintaohjelmaksi vuosille 2021–2024. Liikenneturvallisuuden kokonaisuuden kannalta on tärkeää, että poliisin toimintaohjelma tulee huomioiduksi liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteilla olevassa kansallisessa liikenneturvallisuusstrategiassa.

Invalidiliitto korosti lausunnossaan poliisin konkreettisten liikenneturvallisuutta lisäävien toimenpiteiden merkitystä.  Invalidiliitto nosti esiin myös tieliikenteen osalta väylien ja liikenteessä käytettävän kaluston kunnon. Poliisin valvonnan merkitystä korostettiin mm. kevyen liikenteen väyliä käyttävien sähköisten liikkumisvälineiden osalta, kuten sähköpotkulautojen.

Esteetön julkinen liikenne edistää yhdenvertaista liikkumista

- Toimme esiin myös esteettömän julkisen liikenteen, joka edistää vammaisten ihmisten yhdenvertaista liikkumista. Turvallinen liikkuminen julkisessa liikenteessä on kaikille sitä käyttäville tärkeä asia, Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Saksanen sanoo.

Polisiin liikennevalvonnan osalta Invalidiliitto pitää tärkeänä, että valvonnassa huomioidaan myös esteettömät ajoneuvot. Erityiskysymyksenä nousee esiin autossa olevien vammaisten matkustajien asianmukaisesta turvallisuudesta huolehtiminen. Tässä korostuu ajotapa ja turvalaitteiden asianmukainen käyttö.

Lue koko Invalidiliiton lausunto poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toimintaohjelman luonnoksesta (pdf).

Lisätietoa: Riitta Saksanen, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, Invalidiliitto, riitta.saksanen@invalidiliitto.fi.

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa