Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
10.12.2019
Invalidiliitto antoi lausunnon tieliikennelain muuttamisesta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta, joka keskittyy kotihoidon pysäköintisääntöihin.

Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.1.2020. Uudistuvaan lakiin on tarkoitus lisätä kotihoidon työntekijöille mahdollisuus kunnan myöntämään pysäköintitunnukseen, jonka käyttöoikeudet vastaisivat pääosin liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen (nyk. vammaisen pysäköintilupa) käyttöä.

Invalidiliitto pitää hyvänä sitä, että pysäköintisääntöjä muutetaan. Muutos helpottaisi kotihoidon kotikäyntejä ja lisäisi myös kotihoidon henkilöstön aikaa asiakkaan luona. Esitysluonnoksessa toimintamallina on käytetty vammaisen pysäköintiluvan soveltamista. Invalidiliitto ei kuitenkaan hyväksy, että kotihoidon pysäköintisäännös sallisi pysäköinnin myös pyörätuolimerkein merkityille pysäköintipaikoille. Näitä paikkoja on muutenkin vähän ja muutos heikentäisi entisestään esteettömien pysäköintipaikkojen käyttömahdollisuutta ja siten vaikeasti vammaisten ihmisten liikkumisvapautta.

Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista sitä, että vammaisten pysäköintiluvalla voisi pysäköidä yksityisten kiinteistöjen alueella. Valmisteilla oleva uusi tieliikennelaki rajoittaisi myös kotihoidon pysäköintiluvalla liikkuvien pysäköintiä em. alueille ilman erillistä sopimista kiinteistöjen omistajien tai haltijoiden kanssa. Tästä syystä Invalidiliitto pitää tärkeänä, että pysäköintiluvan käyttöä yksityisillä pysäköintialueilla vahvistetaan. Invalidiliitto esittääkin lakiin lisäystä, joka mahdollistaa kotihoidon pysäköintitunnuksella ja vammaisen pysäköintiluvalla maksuttoman pysäköinnin ilman aikarajoitusta yksityisillä pysäköintialueilla.

Lue koko lausunto >>

 

Jaa sosiaalisessa mediassa