28.08.2018

Ympäristöministeriö lausuntopalvelu.fi

Invalidiliitto lausui rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain muuttamisesta koskevasta luonnoksesta.

Lausunnossa tuodaan esiin mm. se, ettei rakennusperinnön suojelu voi mennä missään tilanteessa ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden edelle. Tärkeää on, että esteettömyyden toteuttamisen mahdollisuudet suojelukohteissa tuodaan esiin riittävän varhaisessa vaiheessa ja yritetään aidosti etsiä ensisijaisesti esteettömiä ratkaisuja. Invalidiliitto kannattaa esitystä asianosaisten kuulemisvelvollisuuden laajentamisesta.

Invalidiliitto pitää haasteena sitä, miten jatkossa rakennusperinnön suojelu ja esteettömyys sovitetaan yhteen, kun ympäristöministeriöön kertynyt osaaminen ja ymmärrys jäävät hyödyntämättä rakennussuojelupäätösten ja niiden noudattamisen valvonnan siirtyessä Valtion lupa- ja valvontavirastolle.

Lue koko lausunto >>

Jaa sosiaalisessa mediassa