Kuvituskuva.
01.09.2021
Lääkinnällisen kuntoutuksen saatavuus tulee turvata. Muun muassa tämän asian Invalidiliitto nosti esiin lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle monikanavarahoituksen purkamista koskevaan virkamiesselvitykseen.

Monikanavarahoituksen purkaminen perustuu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan, ja on osa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Monikanavarahoitus tarkoittaa sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rahoitus tulee useammalta eri taholta. Esimerkiksi lääkinnällisestä kuntoutusta rahoitetaan julkisen terveydenhuollon ohella Kelasta tai lakisääteisistä vakuutuksista. 

Lääkinnällisen kuntoutuksen riittävä osaaminen ja rahoitus turvattava 

Selvityksessä arvioidaan sitä, miten Kelan lääkinnällinen kuntoutus ja kuntoutuspsykoterapia järjestetään tulevaisuudessa. Sote-uudistuksen voimaantultua 1.1.2023 hyvinvointialueiden rahoitus tulee perustumaan valtion antamaan yleiskatteelliseen rahoitukseen ja asiakasmaksuihin. Tässä rahoitusmallissa ei olisi enää korvamerkittyä rahaa mm. lääkinnälliseen kuntoukseen. 

- Tässä on tärkeää kysyä, ohjaisivatko hyvinvointialueet riittävästi varoja lääkinnälliseen kuntoutukseen? Tärkeää olisi myös varmistaa, että hyvinvointialueilla olisi riittävästi kuntoutuksen osaamista vastaamaan alueen asukkaiden kuntoutuksen erityistarpeisiin, toteaa Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Saksanen

Invalidiliitto pitää välttämättömänä, että lääkinnällinen kuntoutus turvataan jatkossakin vaikeavammaisille ihmisille riittävänä ja vaikuttavana.   

Matkakorvaukset turvaavat terveydenhuoltoon pääsyn 

Invalidiliitto pitää tärkeänä, etteivät  terveydenhuollon matkojen kustannukset muodostu esteeksi hakeutua tarvittavaan hoitoon tai kuntoutukseen. Liitto kannattaa, että jatkossakin asiakkaan maksettavaksi jäävä enimmäismaksuosuus määriteltäisiin niin yksittäisen matkan kuin vuotuisen matkakatonkin osalta. 

Invalidiliitto korostaa lausunnossaan, että terveydenhuollon palvelut tulee järjestää ensisijaisesti yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tämä on huomioitava myös arvioitaessa matkojen yhdistämistä tai arvioitaessa toteutetaanko asiakkaan tarvitsema palvelu lähi- vai etäpalveluna. Perustana tulee olla asiakkaan tarve, eikä ratkaisua saa ohjata matkoista aiheutuvat kustannukset. 

Yhteistyötä vammaisjärjestöjen kanssa 

Parlamentaarinen työryhmä aloittaa monikanavarahoituksen purkamisen käsittelyn syksyllä. Invalidiliitto muistuttaa vammaisjärjestöjen osaamisesta sote-sektorilla ja toivoo, että sitä hyödynnetään jatkossa vielä nykyistä laajemmin.   

Lue Invalidiliiton koko lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle monikanavarahoituksen purkamista koskevaan virkamiesselvitykseen (pdf).

Lisätietoa: Riitta Saksanen, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, Invalidiliitto, riitta.saksanen@invalidiliitto.fi.

Jaa sosiaalisessa mediassa