Punainen auto jossa nainen kuljettajana. Mies tuo pyörätuolin auton eteen. Kuvituskuva.
14.10.2021
Invalidiliitto esittää liikenne- ja viestintäministeriölle, että tulevaa ajoneuvon määräaikaista hankintatukijärjestelmää täydennettäisiin vamman perusteella myönnettävällä hankintatuella. Tämä lisäisi vammaisten ihmisten mahdollisuutta hankkia vähäpäästöinen tai päästötön auto. Auto on monelle vammaiselle ihmiselle tarpeellinen kulkuneuvo, joka varmistaa yhdenvertaisuuden ja itsenäisyyden.

Invalidiliitto esitti jo keväällä lausunnossaan fossiilittoman liikenteen tiekarttaselvityksen käynnistämisen yhteydessä tukimuotoja, joilla vammaisille ihmisille voitaisiin luoda kannuste vähäpäästöisten tai päästöttömien autojen hankintaan.  Nykyisen verotuksen kautta kohdentuva tukijärjestelmä ei kannusta tähän. 

Autokannan uudistamisessa siirtymävaihe käynnistynyt 

Vammaisten ihmisten tarve liikkua omalla autolla korostuu etenkin haja-asutusalueilla, joilla esteettömän julkisen liikenteen saatavuus on vähäistä ja taksipalveluidenkin saatavuus on ajoittain heikkoa.  Autokannan uudistamisessa ollaan siirtymävaiheessa osana fossiilittoman liikenteen tiekartan yhteydessä sovittuja toimenpiteitä. Sähköautojen hankintahinta on vielä huomattavasti fossiilisia polttoaineita käyttäviä autoja korkeampi vaikkei autoveroa niistä enää peritäkään.    

Ilman autoa vammaisten ihmisten liikkumismahdollisuuksia voivat rajoittaa esteettömän julkisen liikenteen puuttuminen tai vähyys sekä yksilöllisiin tarpeisiin riittämättömät kuljetuspalvelut. Auto on monelle vammaiselle ihmiselle tarpeellinen kulkuneuvo, joka varmistaa yhdenvertaisuuden ja itsenäisyyden. Vammaisen ihmisen tarve omaan autoon on yksilöllinen ja johtuu pääosin liikkumista haittaavasta vammasta. 

- Vaikka meiltä ei lausuntoa tämän lakimuutoksen yhteydessä pyydettykään, pidimme tärkeänä tehdä lakiin täydennysehdotuksen. Tämä lisäisi vammaisten ihmisten mahdollisuutta halutessaan valita sähköauto käyttöönsä, kun huomioidaan nykyiset hintaerot sähköautojen ja muiden autojen välillä, sanoo Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Saksanen.   

Invalidiliitto esittää, että lakiin vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta lisättäisiin vielä vamman perusteella myönnettävä hankintatuki, joka voisi perustua autoverolain 5 luvun 26 §:n (Autoveron palauttaminen vamman perusteella).    

Liikenne- ja viestintäministeriön esityksen tarkoituksena on edistää kansallisia tavoitteita ajoneuvokannan murroksessa ja mahdollistaa liikenteen päästövähennysten saavuttamista. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan ja muuntamisen tukemiseksi. Laissa säädettäisiin uudet edellytykset sähkökäyttöisten henkilöautojen, sähkö- ja kaasukäyttöisten pakettiautojen sekä sähkö- ja kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuelle sekä bensiinikäyttöisen henkilöauton kaasu- tai etanolikäyttöiseksi muuntamisen tuelle.  

Lue Invalidiliiton koko lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta (pdf) 

Tutustu myös Invalidiliiton ”Fossiilittomassa liikenteessä huomioitava vammaisten ihmisten yhdenvertainen liikkuminen” -uutiseen.  

Lue liikenne- ja viestintäministeriön uutisesta hallituksen esitysluonnoksesta laiksi vähäpäästöisten ajoneuvojen hankinta- ja muuntotuista on lähetetty lausuntokierrokselle.

Lisätietoa: Riitta Saksanen, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, riitta.saksanen@invalidiliitto.fi

 

Jaa sosiaalisessa mediassa