Pyörätuolissa oleva nainen läppärin edessä. Kuvituskuva.
22.06.2021
Invalidiliitto antoi lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle liittyen hallituksen esitykseen eduskunnalle rekrytointitukikokeilusta. Invalidiliitto kannattaa kokeilua ja esittää, että myös vammaisilla ja pitkäaikaissairailla yrittäjillä olisi mahdollisuus hakeutua kokeiluun positiivisen erityiskohtelun perusteella. Kaikkien samanlainen kohtelu ei käytännössä riitä takaamaan sitä, että yhteiskunnassa heikommassa asemassa olevilla yrittäjillä olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet rekrytoida työntekijä.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan pk-yritysten kasvua tuetaan aloittamalla rekrytointitukikokeilu. Sen tavoitteena on edistää työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista ja alentaa työttömien rekrytointikynnystä pk-yrityksiin. Hallitusohjelman mukaan yksinyrittäjän riskiä palkata ensimmäinen työntekijä madalletaan luomalla hallinnoltaan mahdollisimman kevyt tuki ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. 

YK:n vammaissopimuksen mukaan vammaisten ihmisten itsenäisen elinkeinonharjoittamisen, yrittäjyyden, osuuskuntien kehittämisen ja oman yritystoiminnan aloittamisen mahdollisuuksia tulee edistää. 

- Vammaisia ja pitkäaikaissairaita yrittäjiä arvioidaan olevan valtioneuvoston vuoden 2017 selvityksen mukaan Suomessa 6 000–11 000. Heidän yrittäjyyttään ja elinkeinotoimintaansa ei tällä hetkellä tueta tarpeeksi julkisin toimin, toteaa Invalidiliiton työelämän ja yrittäjyyden asiantuntija Sinikka Winqvist. 

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden terveydentilassa ja toimintakyvyssä voi olla erilaisia haasteita. Tämän takia yritystoiminta ei ole yhtä vakaalla tasolla kuin keskivertoyrittäjällä, joka voi täysipainoisesti päivittäin edistää yritystoimintaansa. Rekrytointitukikokeilun avulla vammaiset ja pitkäaikaissairaat yrittäjät voivat työntekijän palkatessaan panostaa yrityksen uudistumiseen ja kestävään kasvuun. Tämä myös osaltaan vaikuttaa myönteisesti laajemminkin yhteiskunnan elinvoimaisuuteen. 

Lue Invalidiliiton koko lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle liittyen hallituksen esitykseen eduskunnalle rekrytointitukikokeilusta (pdf). 

Lisätietoa: Sinikka Winqvist, työelämän ja yrittäjyyden asiantuntija, Invalidiliitto, sinikka.winqvist@invalidiliitto.fi.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa