Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
05.09.2018

Invalidiliitto ry:n ehdotuksia valvontaohjelmaan Valviralle ja aluehallintovirastoille vuodelle 2019

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira pyysi vuodelle 2019 näkemyksiä sote-palveluiden käyttäjiltä ja heidän läheisiltään sekä sote-järjestökentältä valvontakohteista ja valvontamenetelmistä 31.8.2018 mennessä. Tänä vuonna osa Valviran ja aluehallintovirastojen valvontaohjelmaa on ollut vammaispalvelut.

Invalidiliitto esittää, että vammaispalvelut voisivat olla mukana edelleen vuoden 2019 ohjelmassa joskin uusin painotuksin. Valvontamenetelmien kohdalla eri vaihtoehtojen käyttö määräytyy esiin tulleen epäkohdan mukaan esimerkiksi ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä. Uuden asian toimivuuden varmistamiseksi on informaatio-ohjaus tarpeellista. 

Invalidiliitto muistuttaa, että vammaisille ihmisille on erityisen tärkeää palvelujen oikea-aikaisuus ja luotettavuus, jotka takaavat osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuuden yhdenvertaisina kansalaisina. Näistä lähtökohdista valvonnan kohteiksi nostettiin seuraavat asiat:

  • viranomaisneuvonta ja ohjaus
  • palvelusuunnitelmien laatu ja oikea-aikaisuus
  • kuljetuspalvelujen toimeenpano ja järjestämistavat
  • apuvälineiden saatavuuteen liittyvät prosessit
  • hankintalain soveltaminen vammaispalveluissa.

Suunnitelmallinen valvonta edistää muun muassa YK:n vammaissopimuksen ja yhdenvertaisuuslain pakottavien säännösten toteutumista kansalaisten arjessa. Valviran ja aluehallintovirastoiden valvontaohjelmat tukevat pitkäjänteistä ja suunnitelmallista valvontaa. Invalidiliitto näkee hyvänä asiana, että valvontaohjelman päivityksen yhteydessä siinä voidaan huomioida nopeasti lainsäädännön muutosten vaikutuksia sekä riskejä sosiaali- ja terveydenhuollossa eri asiakas- ja potilasryhmille. 

Lisätietoa: Riitta Saksanen, Invalidiliitto, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, p. 044 765 0498, riitta.saksanen@invalidiliitto.fi

Lue koko lausunto täältä >>

Jaa sosiaalisessa mediassa