Vammaispalvelulain uudistus. Kuvituskuva.
24.03.2022
Sosiaali- ja terveysministeriössä pitkään valmisteltu vammaislainsäädännön kokonaisuudistus on edennyt lausuntokierrokselle. Invalidiliiton mukaan lakiluonnoksen suurin ongelma on se, että lain pykälät ja niiden perustelut eivät ole selkeitä. Tämä vaikeuttaa lain ymmärrettävyyttä ja toimeenpanoa sekä samalla heikentää vammaisten henkilöiden oikeusturvaa.

Invalidiliitto kiinnittää huomiota erityisesti lakiluonnoksen näihin kohtiin:

  • Vammaispalvelulakiluonnoksen pykälät ja perustelut eivät ole selkeitä. Tämä tulee vaikeuttamaan lain ymmärrettävyyttä ja toimeenpanoa heikentäen vammaisten henkilöiden oikeusturvaa. Tämä on erittäin suuri ja koko lakiluonnosta läpileikkaava ongelma, joka pitää ehdottomasti saada kuntoon.  
  • Lain vaikutusarviot ovat epätarkkoja ja jopa harhaanjohtavia. Tämä heikentää lainsäätäjän mahdollisuuksia hahmottaa todellista tilannekuvaa.
  • Lain siirtymäsäännös ja valituslupamenettely heikentävät vammaisten henkilöiden oikeusturvaa. 
  • Tarkennuksia tarvitaan vielä tuettuun päätöksentekoon, liikkumisen tuen kokonaisuuteen, taloudellisen tuen sisältöön sekä henkilökohtaisen avun ja erityisen tuen saamisen edellytyksiin.


- Sekä pykälissä että perusteluissa on vielä aika paljon työstettävää. Lain on oltava niin selkeä, että sen toimeenpano ja soveltaminen ei aiheuta tulkinnanvaraisia tilanteita. Jotta vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus toteutuisi aidosti eri puolilla Suomea ja jokainen saisi tarvitsemansa palvelut, tarvitaan sekä riittävästi resursseja että selkeästi muotoiltu laki. Olen luottavainen, että lainvalmistelijat hyödyntävät lausuntokierroksella saamaansa palautetta ja hiovat kokonaisuuden ehjemmäksi, Invalidiliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Laura Andersson sanoo.

Eri tarpeille eri palvelut

Invalidiliiton ydinviesti lainvalmistelijoille on jo pitkään ollut, että jokaisella vammaisella henkilöllä on oltava yhdenvertainen oikeus yksilöllisten tarpeidensa mukaisiin palveluihin. Invalidiliitto on muistuttanut, että eri tarpeisiin tulee olla eri palvelut. Liitto on peräänkuuluttanut uudenlaista palvelumuotoiluajattelua. Liitto on korostanut, että vammaisten lasten ja toiminnanohjausta tarvitsevien vammaisten henkilöiden palveluja on kehitettävä henkilökohtaisen avun rinnalle. Riittävillä yksilöllisillä tarpeisiin vastaavilla palveluilla vältetään väliinputoamisia ja samalla turvataan eri tavoin vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien toteutuminen. 

- On tärkeää, että esityksessä nimenomaan vammaisten henkilöiden perusoikeuksia turvaavat palvelut, on esitetty säädettäväksi edelleen subjektiivisina oikeuksina. Korostamme, että taloudelliset suhdannevaihtelut ja yhteiskuntapoliittiset muutokset eivät saa vaikuttaa kielteisesti vammaisten henkilöiden perusoikeuksia turvaavien palveluiden toteutumiseen. Lisäksi luonnoksessa esitetty erityisen tuen ja henkilökohtaisen avun palvelun välinen suhde vaatii vielä selkeyttämistä, Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen sanoo.

Vammaispalvelut ovat niitä tarvitseville vammaisille henkilöille välttämättömiä perusoikeuksien toteutumiseksi ja arjessa pärjäämiseksi. Tavoitteena on, että vammaispalveluiden avulla vammaiset ihmiset voivat elää yhdenvertaista elämää yhteiskunnassa. Vammaispalveluita tarvitaan monenlaisissa tilanteissa, esimerkiksi mahdollistamaan vaikeastikin vammaiselle henkilölle työskentely vaativassa asiantuntijatehtävässä tai itsenäinen huoltajuus vammattomille lapsille. 

Lain toimeenpanoa seurattava ja YK:n vammaissopimus huomioitava

Invalidiliiton mukaan on tärkeää, että lain voimaantulon jälkeen seurataan sen toimeenpanoa ja vaikutuksia vammaisten henkilöiden oikeuksiin ja palveluiden toteutumiseen.

Esitettyjen pykälien tulisi toteuttaa läpileikkaavasti Suomessa vuonna 2016 ratifioidun YK:n vammaisyleissopimuksen velvoitteita. YK:n vammaisyleissopimuksen velvoitteita ei kuitenkaan ole kirjattu perusteluihin, mikä yksittäisten palveluiden kohdalla olisi tarpeellista. Näin voitaisiin arvioida, että esitetty palvelu vastaa laintasoisesti velvoittavan vammaisyleissopimuksen tavoitteita.

Vammaispalvelulaki on tarkoitus saada voimaan vuoden 2023 alussa. Kyse on pitkään tavoitellusta uudistuksesta, jota on valmisteltu aiempienkin hallituskausien aikana. Invalidiliitto on jo pitkään ollut vaikuttamassa vammaislainsäädäntöön.

Tutustu Invalidiliiton keskeisimpiin huomioihin lausunnoilla olevaan vammaispalvelulakiin (pdf). 

Lue Invalidiliiton koko lausunto vammaispalvelulainsäädännön uudistuksesta (pdf).

Lisätietoa: Elina Nieminen, lakimies, Invalidiliitto, elina.nieminen@invalidiliitto.fi

 

Jaa sosiaalisessa mediassa