Elina Nieminen

Kuva Elina Niemisestä
Olen työskennellyt noin parikymmentä vuotta vammaisuuteen liittyvien oikeudellisten asiakysymysten asiantuntijana. Olen myös toiminut Valvirassa valtakunnallisen sosiaalihuollon ohjauksen lakimiehen virassa. Erityisosaamiseni kohdistuu henkilökohtaiseen apuun, palveluasumiseen, vammaisten ihmisoikeuksiin, perusoikeuksiin sekä eettisiin kysymyksiin ja liikkumisvapauteen.

Koulutukseltani olen oikeustieteiden maisteri. Minulla on vankka ja monipuolinen kokemus oikeuksien valvonnasta, lainsäädäntötyöstä ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Toimin useissa eri valtionhallinnon lainsäädäntö- ja työryhmähankkeissa sekä muun muassa Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajaliiton liittovaltuuston varsinaisena jäsenenä sekä Liikenneturvan hallituksen varsinaisena jäsenenä. Erityisasiantuntemukseni luo pohjan tinkimättömälle ja ihmisoikeuksia vaalivalle vaikuttamistyölle vammaisten elämänlaadun parantamiseksi. Erityiset osaamisalueeni ovat vaikeavammaisten itsemääräämisoikeuden turvaaminen, henkilökohtainen apu mukaan lukien työnantajuus ja tähän liittyvä työmarkkina, liikkumiseen tarvittavat erityistoimet, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja toki vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeudet, jotka ovat pohja yhdenvertaisuudelle ja oikeudenmukaisuudelle.

@NieminenElina12

Tutustu myös näihin:

Invalidiliitto-kannattaa-valmiussuunnittelua-sosiaali-ja-terveydenhuoltoon

Henkilökohtainen apu, omaishoito sekä suojavälineet turvataan

Suojavälineet erityisen tärkeitä korona-aikana

Esteettömien taksien hinnoittelua selvennettävä

Vaikeimmin vammaiset huomioitava saattohoidon kehittämisessä

Faktatietoa henkilökohtaisen avun nykytilasta

Miten kilpailuttaa vaikeavammaisten kuljetuspalveluita?

Henkilökohtaisille avustajille mahdollisuus lomaan

 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa