Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen.
Olen työskennellyt reilu parikymmentä vuotta vammaisuuteen liittyvien oikeudellisten asiakysymysten asiantuntijana. Näköalaa on myös valtakunnallisen sosiaalihuollon ohjauksen lakimiehen virasta Valvirasta. Erityiset osaamisalueeni ovat vaikeavammaisten ihmisten itsemääräämisoikeus, henkilökohtainen apu mukaan lukien työmarkkinat, liikkumiseen tuen erityistoimet, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja toki vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeudet. Mielenkiintoni kohdistuu vammaisista lapisista, aktiiviikäisiin ja aina ikääntyviin vammaisiin ihmsiin. Heidän, oikeuteen elää, syntyä ja kuolla vammaisena sekä saada vamman edellyttämän tarpeen mukaan oikea-aikaisesti terveydenhuoltoa.

Koulutukseltani olen oikeustieteiden maisteri. Minulla on vankka ja monipuolinen kokemus oikeuksien valvonnasta, lainsäädäntötyöstä ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Toimin useissa eri valtionhallinnon lainsäädäntö- ja työryhmähankkeissa sekä muun muassa Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajaliiton liittovaltuuston varsinaisena jäsenenä sekä Liikenneturvan hallituksen varsinaisena jäsenenä. Olen myös elämäni aikana perustanut useita vammaisjärjestöjä ja toiminut niissä luottamushenkilönä muun muassa Heta -Henkilökohtaisten avustajien työnantajaliito ja Raspy - Ruoholahden asumispalveluyhdistys ry.

Mielenkiintoni kohdistuu eettismoraaliseen ja oikeudelliseen lähestymistapaan vaikeimmin vammaisten ihmisten itsenäisyyden, yhdenvertaisuuden ja oikeuksien toteutumisesta ja siihen vaikuttamisesta yhteiskunnan tasa-arvoisina jäseninä. Pitkä työurani, kuin myös laaja sidosryhmä ja vertaisverkostoni luovat pohjan tinkimättömälle ja ihmisoikeuksia vaalivalle vaikuttamistyölleni vammaisten itsenäisen elämän turvaamiseksi.

@NieminenElina12

Tutustu myös näihin:

Yhteiskunnallista keskustelua tarvitaan elämän loppuvaiheen hoidon kehittämisestä

Avustamisen lisämaksut taksiliikenteessä selkiintyvät

Apulaisoikeusasiamies: Koronarokotusjärjestystä tarkistettava henkilökohtaisten avustajien kohdalla

Vammaisten lasten oikeudet esillä kehitysvammahuollon yhteistyöpäivillä

Henkilökohtaisella budjetilla vaikuttavaan vuorovaikutukseen

Uusi vammaisalan ammattitutkinto voimaan ensi syksynä

Perustuslakivaliokunta kuuli Vammaisfoorumia sote-uudistuksesta

Henkilökohtaisen avun ammattitutkintonimike pidettävä selkeänä

Vammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava

Kela korvaa koronarokotteen ottamisesta aiheutuvia matkakustannuksia

Vammaisalan ammattitutkinnon uudistaminen on keskeytettävä

Valmistelussa olevaa vammaisalan tutkintoa on korjattava

Milloin vaikeasti vammaiset rokotetaan?

Tartuntatautilaissa huomioitava henkilökohtainen apu ja omaishoito

Invalidiliitto kannattaa tartuntatautilain muutoksia

Yksilöllisen tarpeen mukaiset palvelut vammaispalvelulain ydintä

Vammaispalvelulainsäädännön uudistus käynnistynyt

Ihmisoikeusselonteossa vammaisten ihmisoikeudet esille

Invalidiliitto-kannattaa-valmiussuunnittelua-sosiaali-ja-terveydenhuoltoon

Henkilökohtainen apu, omaishoito sekä suojavälineet turvataan

Suojavälineet erityisen tärkeitä korona-aikana

Esteettömien taksien hinnoittelua selvennettävä

Vaikeimmin vammaiset huomioitava saattohoidon kehittämisessä

Miten kilpailuttaa vaikeavammaisten kuljetuspalveluita?

 

Jaa sosiaalisessa mediassa