Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
18.12.2020
Invalidiliitto lausui oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta.

Invalidiliitto näkee, että esitys vanhusasiavaltuutetun viran perustamisesta voi parantaa ikääntyneiden asemaa ja edistää ikääntyneiden oikeuksia. Vanhusasiavaltuutetun tehtävät tulee määritellä tarkasti ja välttää päällekkäisiä tehtäviä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Yhteistyö esimerkiksi Ihmisoikeuskeskuksen kanssa on tärkeää, koska monet iäkkäisiin ihmisiin liittyvät keskustelut ja epäkohdat liittyvät ihmisoikeuksiin. 

Huomioita koskien valtuutetulle säädettävistä tehtävistä 

ikääntyminen ei välttämättä tarkoita toimintakyvyn rajoitetta, mutta siihen liittyy toimintaympäristön ja asumisen esteettömyyteen ja saavutettavuuteen sekä toimintakykyä tukevien apuvälineiden saantiin liittyviä haasteita. Nämä tulisi vanhusasiavaltuutetun tehtävissä myös huomioida. Keskeistä on tukea ikääntyneen väestön toimintakykyä ja hyvinvoinnin edistämistä. Lisäksi on tärkeää tukea iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain tavoitteiden toteutumisen seurantaa ja toimeenpanoa.  

Muita huomioita esitysluonnoksesta 

YK:n vammaisoikeuksien yleissopimuksessa on useita vammaisia henkilöitä koskevia artikloja, kuten esimerkiksi esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvät kohdat. Nämä kohdat voisi katsoa kuuluvan myös vanhusasiavaltuutetulle. Jotkin vammaisyleissopimuksen kohdat sopivat myös iäkkäiden ihmisten oikeuksien turvaamiseen. Vammaisia ja iäkkäitä ihmisiä ei tule käsitellä kuitenkaan yhtenäisenä ihmisryhmänä, koska vammaiset ihmiset ovat heterogeeninen ryhmä, jonka tarpeet risteävät vain osittain iäkkäiden ihmisten tarpeiden kanssa.  

Vammaisuuteen liittyvät, iästä riippumattomat moninaiset kysymykset vaativat erityistä asiantuntemusta. Invalidiliitto pitää harkinnan arvoisena vammaisasiavaltuutetun viran perustamisen arviointityön aloittamista nopealla aikataululla. Vammaisasiavaltuutettu olisi itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka seuraisi vammaisten henkilöiden asemaa ja oikeuksien toteutumista laajasti kaikilla yhteiskuntasektoreilla ja toisi havaintojaan sekä vammaisuusnäkökulmaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Henkilövalinnassa olisi hyvä soveltaa yhdenvertaisuuslain sisältämää positiivista erityiskohtelua ja edellyttää kokemusta vammaisuudesta. 

Lue koko Invalidiliiton lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta (pdf). 

Lisätietoa: Ylva Krokfors, Invalidiliitto, ylva.krokfors@invalidiliitto.fi 

Jaa sosiaalisessa mediassa