Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
27.11.2018

Palaute sosiaali- ja terveysministeriön Asiakassetelin arvon määrittäminen -raporttiin

Invalidiliitto lausui asiakassetelin arvon määrittämisestä.

Sote-uudistukseen liittyvässä valinnanvapauslakiesityksessä yhtenä uutena palvelujen järjestämistapana tulisi olemaan asiakasseteli, joka korvaa nyt käytössä olevan palvelusetelin. Merkittävin ero palvelunkäyttäjän näkökulmasta palveluseteliin tulee olemaan, ettei asiakasseteliin sisälly omavastuuosuutta. Toki myös asiakassetelillä tuotetusta palvelusta maakunta perisi asiakasmaksulain mukaisen maksun.

Arvioitavassa asiakassetelin arvon määritystä koskevassa dokumentissa jaettiin arvon määritys kolmeen palkkiomuotoon. Nämä kaikki voivat olla käytössä myös samanaikaisesti: peruskorvaus, olosuhdekorvaus sekä kannustinpalkkio. Lähtökohtana on, ettei kokonaiskorvaus saisi ylittää maakunnan oman tuotannon kustannuksia, jollei se ole asiakkaan palvelutarpeesta johtuen välttämätöntä.

Invalidiliiton kanta on, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tulee lähtökohtaisesti olla varmistettuja mahdollisimman vaikuttaviksi ilman, että palvelujen laadun nostaminen perustuu erilliseen jälkikäteen maksettavaan kannustimeen. Valtionohjausta tarvitaan, jotta asiakassetelin arvon määritys toteutuisi valtakunnallisesti samoin perustein. Valmistelussa yhteistyö palveluntuottajien ohella asiakasseteleitä käyttävien henkilöiden sekä heitä edustavien järjestöjen kanssa on merkityksellistä. Erityinen velvoite tähän tulee YK:n vammaisyleissopimuksesta. Se edellyttää vammaisten ja heitä edustavien tahojen kuulemista palveluiden järjestämisestä. Velvoite on vahvempi kuin muiden asiakasryhmien kohdalla.

Lue koko lausunto täältä >>

Jaa sosiaalisessa mediassa