Liiku terveemmäksi esteettä, Espoo

Esteetön ja saavutettava liikuntatapahtuma -tarkistuslista löytyy sekä suomen- että ruotsinkielisenä Tarkistuslistoja-sivulta