Liiku terveemmäksi esteettä Rovaniemi

Esteetön ja saavutettava liikuntatapahtuma -tarkistuslista löytyy sekä suomen- että ruotsinkielisenä Tarkistuslistoja-sivulta