Invalidiliiton jäsenetuna kaikki Invalidiliiton jäsenet on vakuutettu liiton ja yhdistysten järjestämissä tapahtumissa sekä retkillä.

Vakuutettuna ovat henkilöt tapaturmien varalta. Vakuutukseen sisältyy myös peruuntumisturva, jos retkelle ei pääsekään mukaan esim. terveydellisistä syistä, matka keskeytyy tai matkalta myöhästyy. Vakuutus korvaa kuluja myös kuolemantapauksen sattuessa. Matkavakuutuksessa ei ole vähimmäiskilometrimäärää, joten vakuutus kattaa heti matkaan lähdettyä. 

Järjestövakuutukseen sisältyy myös matkatavara- ja matkavastuuvakuutus. Tämä vakuutuksen osa korvaa matkatavaroiden varastamiseen, vahingoittumiseen ja myöhästymiseen liittyviä kustannuksia. Matkavastuuvakuutukseen sisältyy toiselle aiheutettu vahinko, lapsen aiheuttamat vahingot sekä koiran aiheuttamat vahingot.

Mikäli siis yhdistyksen järjestämässä tapahtumassa tai retkellä sattuu tapaturma tai matkatavaroille tapahtuu jotain, järjestövakuutuksesta voi hakea korvausta. Vakuutus on otettu LähiTapiolasta. Kannattaa huomioida, että vakuutus kattaa vain Invalidiliiton jäsenyhdistysten jäsenet. Mikäli reissuun tai tapahtumaan osallistuu muita kuin omia jäseniä, esim. omaisia tai avustajia, vakuutus ei koske heitä.

Vakuutus kattaa vakuutusyhtiön ehtojen mukaan mm. korvattavia vakuutustapahtumia ovat:
• matkasairaus
• matkatapaturma
• matkan peruuntuminen
• matkan keskeytyminen
• matkalta myöhästyminen.
• kuolema matkan aikana.

Matkasairauden ja tapaturman osalta korvataan mm.:

Hoitokuluina korvataan
• lääkärin tai terveydenhuollon ammattihenkilöstön suorittamien tutkimusten ja toimenpiteiden kustannukset
• viranomaisen antaman luvan perusteella apteekissa myytävät lääkevalmisteet
• sairaalan hoitopäivämaksut
• Tapiolan etukäteen hyväksymän kosmeettisen hoidon kustannukset
• matkakulut yllä mainittuihin korvattaviin hoitoihin ja tutkimuksiin matkakohteessa
• Tapiolan etukäteen hyväksymän sairaankuljetuksen kustannukset ja siinä välttämättömästi tarvittavasta
saattajasta aiheutuvat kustannukset.
• enintään 10 hoitokerran kustannukset tapaturman aiheuttaman vamman tai äkillisen liikkeen tai voimanponnistuksen
aiheuttaman venähdysvamman fysikaalisesta hoidosta (pl. ryhmäterapiat)
• tapaturman aiheuttaman vamman vuoksi määrätty ensimmäinen ortopedinen tuki
• näkökykyä heikentäneen vamman vuoksi määrätyt ensimmäiset silmälasit
• vakuutetun käytössä olleiden ja lääkärinhoitoa vaatineen tapaturman yhteydessä rikkoutuneiden
silmälasien, kuulolaitteen, irtohammasproteesin ja turvakypärän korjauskustannukset tai rikkoutuneita
vastaavien jälleenhankintakustannukset. Korjaus tai jälleenhankinta on tehtävä viimeistään
kahden kuukauden kuluessa tapaturmasta. Korvauksia maksetaan enintään 500 euroa tapaturmaa
ja rikkoutunutta välinettä kohden.


Toimintaohjeet korvauksen hakemiseen järjestövakuutuksesta:
Ottakaa yhteys Invalidiliittoon, järjestöasiantuntija Aapo Rantaseen (yhteystiedot alla). Häneltä saatte liiton vakuutustunnuksen, jota tarvitaan asioinnissa vakuutusyhtiön kanssa. Tunnuksen avulla voitte itse täyttää hakemuksen LähiTapiolan verkkolomakkeella. LähiTapiolassa on myös mahdollisuus tehdä vahinkoilmoitus puhelimitse. Tarvittaessa vakuutusyhtiö toimittaa paperiset versiot hakijalle.

Hakemusta varten tarvitsette vakuutustunnuksen lisäksi mahdolliset lääkärintodistukset sekä kuitit aiheutuneista hoito- ja matkakuiluista.

Lisätietoja:
Aapo Rantanen p. 044 465 0585 tai aapo.rantanen@invalidiliitto.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa