Invalidiliiton korkeinta päätösvaltaa käyttää liittovaltuusto. Liittovaltuustoon kuuluu 49 jäsentä, jotka valitaan posti- ja sähköisellä äänestyksellä 6.-17.11.2017 välisenä aikana vaalipiireittäin suoritettavalla enemmistövaalilla liittovaltuuston vahvistaman vaalipiirijaon mukaisesti. Valituiksi tulevat kustakin vaalipiiristä eniten ääniä saaneet. Vaalien tulos vahvistetaan 30.11.2017 mennessä.

Liittovaalien tärkeät päivät

31.3.2017 Liiton jäsenmaksu erääntyy

Ehdokasasettelun edellytyksenä on, että yhdistys on maksanut jäsenmaksunsa sääntöjen mukaisesti maaliskuun loppuun mennessä.

30.4.2017 Ehdokasasettelu päättyy niissä yhdistyksissä, joiden sääntöjen mukaan ehdokkaat liittovaltuuston vaalia varten valitaan yhdistyksen kevätkokouksessa (joka on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä)

Muiden yhdistysten (pääosin valtakunnalliset yhdistykset) ehdokasasettelu määräytyy kunkin yhdistyksen omien sääntöjen mukaisesti.

12.5.2017 Yhdistysten toimitettava ehdokkaiden nimet kirjallisesti vaalitoimikunnalle

Mukana on oltava ehdokkaan kirjallinen suostumus vaalitoimikunnalle.

31.5.2017 Äänioikeus vaaleissa niillä jäsenillä, joista toimitettu tieto liiton jäsenrekisteriin

Äänioikeus yhdistysten varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat täyttäneet 15-vuotta 5.11.2017 mennessä.

5.6.2017 Kysely henkilöille, jotka ovat jäsenenä sekä paikallisessa että valtakunnallisessa yhdistyksessä

Kaksoisjäsen voi päättää, antaako hän äänensä paikallisen yhdistyksen vai valtakunnallisen yhdistyksen vaalipiirissä.

15.6.2017 Ilmoitus, kummassa vaalipiirissä kaksoisjäsen äänensä antaa

Mikäli jäsen ei ilmaise tahtoaan, hänen katsotaan äänestävän valtakunnallisessa vaalipiirissä.

31.8.2017 Ehdokaslistojen julkaiseminen vaalisivuilla

Ehdokaslistat julkaistaan 15.9.2017 ilmestyvässä It-lehdessä .

1.7.2017 Lista äänioikeutetuista  yhdistyksen puheenjohtajalle

31.8.2017 Muistutus yhdistyksen hallitukselle äänioikeuden puuttumisesta

Jäsenyhdistyksen jäsenellä on oikeus kirjallisesti esittää muistutuksensa siitä, mikäli häntä ei ole merkitty äänestysluetteloon.

15.9.2017 Yhdistysten hallitusten muutosesitykset vaalitoimikunnalle äänioikeuden puuttumisesta

Vaalitoimikunta vahvistaa muutokset tämän jälkeen.

30.10.2017 Ennakkoilmoitus vaaleista äänioikeutetuille

6.-17.11.2017 Posti- ja sähköinen äänestys

17.11.2017 Äänestyskuoren viimeinen jättöpäivä postiin tai sähköinen äänestys klo 24 mennessä

30.11.2017 Vaalin tulos vahvistetaan

 

Jaa sosiaalisessa mediassa