Maakunnalliset vammaisneuvostot valmistelussa eri puolilla Suomea.

Sote- ja maakuntauudistuksen edetessä eri puolille Suomea on perustettu tai ollaan perustamassa tulevan maakuntalain mukaisia vammaisneuvostoja. Invalidiliitto pyrkii vaikuttamaan siihen, että näillä neuvostoilla olisi todellista vaikutusvaltaa maakunnan palveluja ja muita toimintoja suunniteltaessa, toteutettaessa sekä vammaisia koskevien palvelujen toteutumisen seurannassa.

Invalidiliitto on laatinut oheisen paperin vaikuttamistyön tueksi. Paperiin on pyritty keräämään keskeiset asiat, jotta maakunnallisista vammaisneuvostosta tulisi toimiva ja ennen kaikkea sellainen toimielin, jolla on vaikuttavuutta. Lisää tietoa aiheesta löytyy oppaasta ”Opas maakunnan vammaisneuvoston toimintaan”, jota on käytetty liiton paperin pohjana. Oppaan löytää osoitteesta: https://alueuudistus.fi/

 Tavoitteita tulee pitää esillä kaikissa maakunta- ja sote-valmistelun foorumeissa sekä tavattaessa valmistelijoita ja päättäjiä.

Jaa sosiaalisessa mediassa