Kuvituskuva.
Esteetön Suomi -palkinnon säännöt on laadittu 10.4.2015 ja ne tarkistetaan aina ennen uuden palkinnon haun käynnistymistä.

1 Palkinnon tarkoitus

Palkinnon jakavat Invalidiliitto ry ja Rakennustietosäätiö RTS tunnustuksena toiminnalle tai kohteelle, joka toteuttaa laajaa näkemystä esteettömyydestä ja Design for All -periaatteesta.

Palkinnon tarkoituksena on edistää rakennetun ympäristön käytettävyyttä ja soveltuvuutta kaikille sekä kannustaa elinympäristön ohjauksen, suunnittelun ja toteutuksen piirissä toimivia henkilöitä ja tahoja nostamalla esiin parhaita esimerkkejä.
 

2 Palkittavat kohteet

Esteettömyyspalkinto annetaan toiminnasta, joka valtakunnallisesti merkittävällä tavalla on edistänyt esteettömän rakennetun ympäristön syntymistä ja tuo esteettömyydestä esille uudenlaisia näkökulmia.

Palkittava voi olla henkilö, ympäristö, reitistö, rakennuskokonaisuus, rakennus, toimintamalli, järjestelmä, palvelu, koulutusohjelma, virkistystoiminta, näihin liittyvä suunnitelma tms, jolla on ajankohtaista ja yleistä merkitystä.

Palkinnon saajaa valittaessa tulee pyrkiä huomioimaan palkinnon myöntäjien mahdolliset vuosi- tai tapahtumateemat.


3 Palkinto

Tunnustuksen myöntämisen merkiksi annetaan palkinto ja tunnustuskirja.

Palkinto jaetaan kahden vuoden välein, kulloinkin vain yksi. Lisäksi palkintolautakunta voi jakaa kunniamainintoja.

Palkintolautakunta voi perustellusta syystä myös päättää olla jakamatta palkintoa.


4 Palkintolautakunta

Palkintolautakuntaan kuuluu kolme (3) Invalidiliiton nimeämää jäsentä sekä yksi edustaja Rakennustietosäätiö RTS:stä ja yksi Suomen Arkkitehtiliitto SAFAsta.

Palkintolautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä sihteerin. Lautakunta voi valita keskuudestaan myös varapuheenjohtajan. Lautakunta voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita.

Lautakunta on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään kolme (3) jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Äänestyksessä kaikilla lautakunnan jäsenillä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.


5 Palkintoehdotukset

Palkintolautakunta pyytää ehdotuksia esteettömyyspalkinnon saajaksi lautakunnan jäsenorganisaatioilta sekä tiedottaa palkinnosta niin, että ehdotuksia voivat tehdä myös muut yhteisöt sekä kaikki kansalaiset.

Arvioitavaksi hyväksyttävään ehdotukseen on liitettävä riittävät tiedot ja perustelut, joilla voidaan arvioida palkinnon edellytysten täyttyminen.

Ehdotusten tulee olla palkintolautakunnalla käsiteltävänä vähintään kahta (2) kuukautta ennen luovutustilaisuutta.


6 Palkinnon jakaminen ja julkistaminen

Palkinto jaetaan pääsääntöisesti lautakunnan jäsenten omissa tilaisuuksissa. Lautakunta päättää kokouksissaan tilaisuuden, jossa palkinto jaetaan.

Palkinto julkistetaan lautakunnan omien julkaisukanavien kautta sekä yleisellä lehdistötiedotteella.

Jaa sosiaalisessa mediassa