Invalidiliiton keskustoimisto Helsingissä
Invalidiliiton toimitalo sijaitsee Mannerheimintien loppupäässä Helsingin Ruskeasuolla, jonne on hyvät julkiset liikenneyhteydet.

Helsingin keskustasta Rautatieaseman vieressä olevalta Elielinaukiolta tulevat mm. bussit nro 40, 200, 345, 400 ja 431 sekä Kampin terminaalista mm. bussit nro 37, 41, 42 ja 63 miltei toimitalon oven eteen. Pysäkki on Ruskeasuo. Valtaosa HSL:n busseista on matalalattiaisia.

Lue lisää esteettömyydestä HSL:n sivuilta >>

Pääsisäänkäynti taksilla tai omalla autolla saapuville on Nauvontien puolella osoitteessa Nauvontie 8, 00280 Helsinki.

Toimitalon esteettömyystiedot

Yleistä

Invalidiliiton toimitalo Mannerheimintie 107 (Nauvontie 8) on pääosin esteetön ja toimiva liikkumis- ja toimimisesteisille henkilöille. Opasteet, mitoitukset, valaistus, kalusteet, hissit, käyttöpainikkeet mahdollistavat liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden toimimisen rakennuksessa.

Saapuminen 

Opasteet ovat selkeitä ja tarpeeksi isokokoisia sekä niissä on selkeä tummuuskontrasti taustan ja tekstin välillä. 
Kulkureitit piha-alueella ovat tasaisia ja tarpeeksi leveitä. Nauvontien puoleisen sisäänkäynnin katokselle johtavalla kulkureitillä vajaan 1,5 metrin matkalla kaltevuutta 11 %. Kulkureitit ovat valaistuja.

Esteettömän toimitalon saattoliikenteen pysähdyspaikka on Nauvontien puolella. Pysähdyspaikka sijaitsee katoksessa esteettömällä sisäänkäynnillä.
Mannerheimintien puoleiselle sisäänkäynnille johtaa kaksi luiskaa (5 % kaltevuus), joissa on käsijohteet vain luiskan toisella puolella. 

Nauvontien puoleisen sisäänkäynnin opaste, jossa on Invalidiliiton logo ja opastus sisäänkäynneille
Nauvontien puoleinen sisäänkäynti on opastettu selkeästi. Opasteen kohdalla on kulkupinnassa 1,5 metrin matkalla pituuskaltevuutta 11 %.

 

Pääsisäänkäynnit

Rakennuksen pääsisäänkäynnit Mannerheimintien ja Nauvontien puolella ovat katettuja, valaistuja sekä helppoja hahmottaa. Molemmat sisäänkäynnit ovat ilman tasoeroja.
Rakennuksen molemmissa pääsisäänkäynneissä ovet ovat automaattisia liukuovia, ja niiden vapaa leveys on 160 cm. Oviaukoissa ei ole kynnyksiä. 

Invalidiliiton esteettömän toimitalon Nauvontien puoleisen sisäänkäynnin automaattiovet
Invalidiliiton esteettömän toimitalon Nauvontien puoleisen sisäänkäynnin automaattiovet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pysäköinti

Vierailijoiden esteettömät autopaikat sijaitsevat ensisijaisesti autohallissa P2- kerroksessa, koska sieltä pääsee ilman kulkulupaa aulaan, joka sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa. Autopaikkoja on 10 kpl P2:ssa ja niiden leveydet ovat suosituksia leveämmät (4,4 m). Esteettömät autopaikat ovat merkitty ISA-symbolilla. 
Kulkuväylä esteettömiltä autopaikoilta aulaan on esteetön ja opastettu. Siirtyminen autopaikoilta tapahtuu hissillä.

Nauvontien puolella on ajoradan varrella muutamia liikennemerkillä opastettuja esteettömiä autopaikkoja lähellä esteetöntä sisäänkäyntiä. Autopaikkoja ei ole merkitty tien pintaan.
 

Aulatila

Aulan palvelutiski soveltuu sekä istuen että seisten asioiville asiakkaille. Palvelutiskillä on palvelusilmukka (induktiosilmukka) sekä silmukan symboli. Aulassa toimitalon vierailijat voivat liikkua esteettömästi palvelutiskille, hisseille, naulakolle ja muihin tiloihin. 

Aulassa on erikorkuisia istuimia, joista osassa on tavanomaista korkeammat istuimet. Aulan opasteet ovat selkeitä ja suurin osa opasteksteistä on tarpeeksi isokokoisia sekä niissä on selkeä tummuuskontrasti tausta ja tekstin välillä. 

Aulatilojen välittömässä läheisyydessä sijaitsee kaksi peilikuvallista esteetöntä wc-tilaa ja yksi isompi esteetön wc-tila. Aulasta on esteetön kulku myös kahteen kokoustilaan Oulu ja Kuopio. 

Invalidiliiton esteettömän toimitalon aulassa oleva palvelutiski ja aulan vastaanottovirkailija. Nauvontien puoleinen sisäänkäynti on taustalla.
Invalidiliiton esteettömän toimitalon aulassa oleva palvelutiski.

 

Hissit

Aulatilasta pääsee kerroksiin kahdella hissillä, jotka sijaitsevat vierekkäin ja ovat läpikuljettavia. Hissien painikkeet ovat sekä vaakatasossa että pystysuorassa. Painikkeissa on kohonumerointi sekä pistekirjoitusmerkinnät. Hisseissä on puheopastus, joka kertoo kerroksen ja hissin kulkusuunnan. 

 
Kokoustilat, muut kerrokset

Toimitalon muissa kerroksissa sijaitseviin kokoustiloihin pääsee henkilökunnan tai aulatyöntekijän saattamana. Kokoustiloissa on riittävästi tilaa pyörällisiä apuvälineitä käyttäville henkilöille. Kuudennen kerroksen Helsinki-kokoustilassa on induktiosilmukka.
 

Invalidiliiton esteettömän toimitalon tallentava kameravalvontajärjestelmä

Esteettömässä toimitalossa toimii tallentava kameravalvontajärjestelmä. EU:n henkilötietosuoja-asetukseen (EU) 2016/679 perustuen rekisterinpitäjille asetettiin velvoitteita henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Henkilötiedolla tarkoitetaan mitä tahansa luonnollista henkilöä koskevaa tietoa, jonka perusteella hän on tunnistettavissa. Henkilörekisterillä puolestaan rekisteriä, johon on sisällytetty henkilötietoja missä tahansa muodossa.

Tietosuojaseloste on EU:n tietosuoja-asetuksen rekisterinpitäjältä edellyttämä kirjallinen dokumentti, jossa kerrotaan rekisteröidyille yksityiskohtaisesti henkilötietojen käsittelystä, kuten esimerkiksi, mikä henkilötietorekisteri on kyseessä ja peruste henkilötietojen käsittelyyn.

Invalidiliiton esteettömässä toimitalossa on tallentava kameravalvontajärjestelmä, josta on kerrottu tarramerkinnöin kaikilla toimitalon sisäänkäynneillä. Kameravalvontajärjestelmä on samalla henkilötietorekisteri, koska siihen tallentuu liikkuvaa kuvaa luonnollisista henkilöistä. Kuva on siten henkilötieto, koska siitä voidaan tunnistaa luonnollinen henkilö. Tarkemmat tiedot tämän henkilörekisteriin sisältyvien tietojen käsittelystä ja säilytysajoista löydät tästä erillisestä tietosuojaselosteesta (PDF).

Tietosuoja Invalidiliitossa  

EU:n tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 edellyttää rekisterinpitäjältä toimia ja dokumentointinvelvollisuutta, kun rekisterinpitäjä käsittelee toiminnassaan ihmisten henkilötietoja. Invalidiliitto pitää huolta henkilötiedoistasi ja on laatinut eri toimintoihin kirjalliset tietosuojaselosteet. Tietosuojaseloste ja tarvittaessa siihen liittyvä suostumuslomake on linkkinä erikseen kunkin toiminnon alla. Koko henkilöstö on myös saanut koulutusta tietosuojasta ja tietoturvasta. Näin voimme osoittaa, että olemme luottamuksesi arvoisia. Tietosuoja-asioissa voit ottaa yhteyttä Invalidiliiton tietosuojatyöryhmään tietosuoja@invalidiliitto.fi

 

Jaa sosiaalisessa mediassa