Sote-uudistus tuo mukanaan monenkirjavaa termistöä, joka ei välttämättä aukea kovin helposti. Tällä sivulla avataan sote-uudistuksen kiemuroita terminologian kautta.

Sote = sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut

Tavoitteet:

 • Yhdenvertaiset palvelut
 • Palveluun pääsyn nopeuttaminen
 • Asiakkaan valinnanvapaus
 • Palveluiden integraatio
 • Vaikuttavuuden lisääminen
 • Kustannustason kohtuullisuus

Maakunta

Hallituksen tavoite on, että maakuntalaki tulee voimaan 1.7.2017. Maakunnalle tulisi 1.1.2019 alkaen velvollisuus järjestää alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut, eikä se olisi enää kunnan tehtävä.

Vastuut:

 • asukkaat saavat lakiin perustuvat sote-palvelut yhdenvertaisesti
 • palvelujen tarpeen, määrän, laadun, tuottamistavan määrittely ja rahoitus
 • osan palveluista tuottaminen
 • alueensa palveluntuottajien hyväksyminen ja sopimusten teko
 • yhteistyö muiden maakuntien, kuntien ja valtion kanssa.

Yhteistyöalue

Tulossa on viisi yhteistyöaluetta, joilla maakunnat tekevät yhteistyötä. Yhteistyöalueet ovat samat kuin yliopistosairaaloiden alueet: OYS/Pohjois-Pohjanmaa,TAYS/Pirkanmaa, KYS/Pohjois-Savo,     TYKS/Varsinais-Suomi ja HYKS/Uusimaa

Palvelustrategia

Miten sosiaali- ja terveyspalvelut on suunniteltu  toteutettavaksi. Toiminnan ja talouden suunnittelu sekä johtaminen

Palvelulupaus

 • Tavoitteena on lisätä toiminnan avoimuutta
 • Kohdistetaan maakunnan asukkaille
 • Taustalla  maakunnan järjestämisvastuu
 • Edistäisi palveluiden järjestämistä huomioiden asiakkaiden tarpeet ja näkemykset sekä paikalliset olosuhteet

Palvelujen järjestäjä

 • Järjestämisvastuu
 • Maakunta toimisi palveluiden järjestäjänä eli vastaa siitä, että lakisääteiset palvelut hoidetaan asianmukaisesti.
 • Valvoisi kaikkien palveluiden toimivuutta

Palveluiden tuottaja

 • Toteuttaisi konkreettisesti asiakkaan tarvitseman palvelun
 • Varmistaisi palvelukokonaisuudet ja palveluketjujen toimivuuden
 • Maakunnan liikelaitos, yksityinen palvelun tuottaja tai kolmannen sektorin palvelun tuottaja
 • Omavalvontasuunnitelma  -> palvelun lain-ja asianmukaisuuden valvonta

Asiakassuunnitelma

 • Maakunnan liikelaitos laatii
 • Asiakkaan tilanne ja tarpeet huomioitava
 • Ohjaa palveluiden järjestämistä

Asiakasseteli

 • Asiakas valitsee asiakasseteliä hyödyntäen itselleen sopivan palvelun tuottajan
 • Korvaa palvelusetelin

Henkilökohtainen budjetti

 • Summa, jolla asiakas hankkii tarvitsemansa palvelut itselleen.

Valinnanvapaus

 • Asiakas voisi valita itselleen palvelut maakunnan tuotannosta, yksityiseltä yritykseltä tai kolmannen sektorin palveluntuottajalta.
 • Erikoissairaanhoidon osalta valinta tehdään yhdessä lähettävän lääkärin kanssa

HYTE

 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • Maakunnan ja kuntien tehtävä
 • Hyvinvointipalvelujen ylläpitäminen
 • Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • Poikkihallinnollisuus eli hyte-tavoitteisin pyritään kunnan eri toimialojen kesken yhdessä
 • Hyte-yhteistyö kunnassa toimivien eri yhteisöjen kanssa
 • Yhteistyö maakunnan ja kunnan välillä

 

Sote-uudistuksesta pääset kartalle myös kuuntelemalla Invalidiliiton webinaarin aiheesta. Luennoitsijana toimii terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Saksanen.

Lisää tietoa sote-uudistuksesta, vastuista ja rakenteista löydät myös alueuudistus.fi-sivustolta

Jaa sosiaalisessa mediassa