Soteuudistuksen tarkastuslista
Invalidiliitossa on laadittu tarkistuslista sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen ja paikallisen vaikuttamistyön tueksi.

Uudistuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että kansalaiset osallistuvat sen suunnitteluun ja toteutukseen. Dokumenttiin on koottu asioita, jotka ovat vammaisen kansalaisen ja vaikuttajan kannalta keskeisimpiä. Ota käyttöön ja vaikuta!

Jaa sosiaalisessa mediassa