Kuvituskuva.
Verkkokurssilla opit tuntemaan rakennetun ympäristön esteettömyyden edistämiseen liittyviä mahdollisuuksia, uuden esteettömyysasetuksen vaatimuksia ja niiden soveltamista koskevia ohjeita.

Kurssin lähdemateriaalina on Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 241/2017, asetuksen valmisteluvaiheessa koottu perustelumuistio ja ympäristöministeriön ohje asetuksen soveltamisesta 2018 sekä Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen (ESKE) nettisivusto www.esteeton.fi

Kurssi järjestetään kokonaan verkko-opiskeluna. Opiskelu tapahtuu Moodlerooms verkko-oppimisympäristössä.

Kurssin sisältö

Kurssi sisältää 4 jaksoa, jotka suoritat järjestyksessä, viikko/jakso.

Johdanto (16.3.–22.3.2020) 
Johdannossa saat tietoa kurssin jaksojen sisällöistä, saat ohjeita kurssin suorittamisesta ja tutustut muihin kurssilaisiin 1. keskusteluosion kautta.

1. Taustatietoja (16.3.–22.3.2020) 
Taustatietoja-osiossa saat tietoa
•    yhdenvertaisuuteen liittyvästä lainsäädännöstä
•    esteettömyyden edistämisen historiasta
•    liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden vaatimuksista rakennetulle ympäristölle 
•    rakentamisen esteettömyyden lainsäädännöstä 
•    esteettömyyden toteuttamisen ohjeista ja oppaista.

2.    Julkisten tilojen ja muiden toimitilojen rakentamisen esteettömyys (23.3.–29.3.2020)
Saat tietoa siitä, mitä esteettömyys julkisten tilojen ja muiden toimitilojen rakennuksissa ja niiden piha-alueilla tarkoittaa sekä siitä, mitä määräyksiä ja ohjeita on uusien esteettömien rakennusten rakentamista varten. Ymmärrät miten olemassa olevien julkisten rakennusten esteettömyyttä voidaan parantaa. 

3.    Asuinrakentamisen esteettömyys (30.3.–5.4.2020)
Saat tietoa siitä, mitä esteettömyys asuinrakennuksissa ja niiden piha-alueilla tarkoittaa sekä siitä, mitä määräyksiä ja ohjeita on uusien asuinrakennusten rakentamista varten. Ymmärrät miten olemassa olevien asuinrakennusten esteettömyyttä voidaan parantaa ja mitä asunnonmuutostyöt tarkoittavat.

4.    Esteettömyyden edistäminen ja kurssin päätös (6.4.–12.4.2020)
Saat tietoa siitä, miten tärkeää on että esteettömyys otetaan huomioon myös yksityiskohdissa.

 

Aika:                                 16.3.-12.4.2020

Kohderyhmä:                 Kaikki esteettömyydestä kiinnostuneet ja
                                           uutta esteettömyystietoa tarvitsevat. 

Hinta:                                Jäsenetuhinta 10 €, vammaisneuvoston jäsenet 20 €, muut 40 €

Ilmoittautuminen:        Verkkokurssi on täysi. Seuraava kurssi syksyllä 2020.


Lisätietoja:                      Esteettömyysasiantuntija Ari Kurppa, ari.kurppa@invalidiliitto.fi
                                            p. 050 430 7268.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Tälle sivulle on koottu ESKEn tulevia tapahtumia ja koulutuksia sekä uutisia ESKEstä.