Invalidiliiton liittovaalit ilmeen mukainen piirroskuva. Kuvituskuva.
Invalidiliiton korkeinta päätösvaltaa käyttää liittovaltuusto. Liittovaltuustoon kuuluu 49 jäsentä, jotka valitaan posti- ja sähköisellä äänestyksellä 5.-19.11.2021 välisenä aikana vaalipiireittäin suoritettavalla enemmistövaalilla liittovaltuuston vahvistaman vaalipiirijaon mukaisesti. Valituiksi tulevat kustakin vaalipiiristä eniten ääniä saaneet. Vaalien tulos vahvistetaan 30.11.2021 mennessä.

Tälle sivulle on koottu tietoa liittovaaleista

Tiedote liittoäänestyksestä

Liittovaltuuston vaalin 2021 vaalijärjestys

Vaalipiirit ja niihin kuuluvat yhdistykset

Liittovaalien tärkeät päivät

Liittovaltuuston vaalien ehdokaslista

Ohjeita Invalidiliiton valtuustoehdokkaalle


Materiaalia yhdistyksille

Yhdistykset voivat käyttää viestinnässään Liittovaalien logoa.
Ladattavat logot eri muodoissaan löytyvät täältä.

Yhdistysten on toimitettava ehdokkaiden nimet vaalitoimikunnalle 23.6.2021 mennessä. Lomakkeissa on vanha palautuspäivä eli 12.5. 
 Lomakkeen voit ladata tästä.

Ehdokkaan on allekirjoitettava suostumus ehdokkaaksi asettautumisestaan. Lomakkeen voit ladata tästä.

Jaa sosiaalisessa mediassa