Kaksi TuleApukummia metroasemalla. Kuvituskuva.
TuleApu – tukea ja tule-terveyttä apuvälineenkäyttäjille 2018-2020.

Invalidiliiton TuleApu-hankkeen tavoitteena on ollut edistää liikkumisen apuvälineen käyttäjien tuki- ja liikuntaelinterveyttä, kannustaa ja rohkaista apuvälineen käyttöönotossa ja ergonomisessa käytössä sekä lisätä apuvälineen käyttäjien rohkeutta osallistua kodin ulkopuoliseen toimintaan.

Tutustu TuleApu-hankkeesta kertovaan videoon:

 

 

TuleApu-hankkeesta tehtiin SROI-arviointi, jolla haluttiin selvittää hankkeen kustannusvaikuttavuutta sekä millaisia muita lyhytaikaisia ja pitkäaikaisia vaikutuksia hankkeessa on saatu aikaiseksi. Lue SROI-arviointiraportti (pdf).

Hankkeen päätösseminaari järjestettiin 2.12.2020.

Katso päätössseminaarin apuvälineen käyttäjille suunnattu tallenne:

 

Katso päätössseminaarin ammattilaisille suunnattu tallenne:

 

Päätösseminaarin PowerPoint-aineisto löytyy googledrivesta.

Apuvälinetietoisuuden lisäämiseksi ja yhteiskunnallisen keskustelun herättämiseksi hanke tuotti liikkumisen apuvälineen käyttäjille, heidän läheisilleen ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille suunnattua materiaalia. Lisätietoa hankkeen tuottamista materiaaleista:

 

TuleApu-hanke on koostunut Tule-klubeista ja alueellisista apuvälinetapahtumista, omahoitovertaisryhmistä ja sekä apuvälinekummitoiminnasta.  

Tule-klubit ja alueelliset apuvälinetapahtumat 

Tule-klubit olivat hankkeen Invalidiliiton paikallisyhdistyksissä järjestämiä tilaisuuksia. Niiden tavoitteena oli herätellä osallistujia huomioimaan ja edistämään omaa tuki- ja liikuntaelinterveyttä, madaltaa liikkumisen apuvälineen käyttöönottokynnystä sekä lisätä niiden ergonomista käyttöä. Lisätietoa Tule-klubista sekä toiminnan tuloksista löydät tästä videosta:

 

Omahoitovertaisryhmät 

TuleApu-hanke tuki Invalidiliiton jäsenyhdistyksiä perustamaan vertaisryhmiä, joissa osallistujia kannustettiin huomioimaan omaa terveyttä ja hyvinvointia. Vapaaehtoisten vertaisryhmien vetäjille koottiin tule-terveyden eri osa-alueita käsittelevä materiaalikansio, jota he voivat ryhmää vetäessään hyödyntää. Lisää tietoa vertaisryhmätoiminnasta ja sen tuloksista löydät tältä videolta:

 

Tuki- ja liikuntaelinten hyvinvoinnin osa-alueisiin keskittyvän materiaalipankin löydät Invalidiliiton kotisivuilta.

Apuvälinekummitoiminta  

Apuvälinekummitoiminta on apuvälineen käyttäjille suunnattua vertaistoimintaa. Siinä vapaaehtoiset koulutetut apuvälinekummit jakavat omaan kokemustietoonsa perustuvia apuvälineen käyttöön liittyviä vinkkejä apuvälineen käyttäjille, jotka kaipaavat tukea ja neuvoja apuvälineellä liikkumiseen. Katso video apuvälinekummitoiminnasta ja sen tuloksista:

 

Apuvälinekummitoiminta ei korvaa yhteiskunnan antamaa apuvälineen käyttöönotto-opastusta, vaan täydentää sitä vertaistuellisella esimerkillä ja rohkaisulla. Apuvälinekummitoimintaa järjestetään pääkaupunkiseudulla syksyllä 2021.

Lisätietoja

Tuija Mäkelä, Invalidiliitto, kehitysvastaava, tuija.makela@invalidiliitto.fi, p. 040 745 5913

TuleApu-hankkeen apuvälinekummitoiminnan tietosuojaseloste  (PDF)

 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa