Nainen pyörätuolissa metroasemalla avustajakoiran kanssa. Kuvituskuva.
Liikennepalvelujen toimeenpanossa ja valvonnassa sekä uusien palvelujen kehittämisessä täytyy erityisesti huolehtia liikkumispalvelujen esteettömyydestä ja erityisryhmien tarpeista liikenteessä.

Esteettömyydessä on kyse ihmisten erilaisuuden huomioonottamisesta rakennetun ympäristön sekä liikennepalvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Se merkitsee liikennepalvelujen saavutettavuutta, joukko- ja palveluliikenteen helppoa käytettävyyttä, matkustajien aikataulu- ja hintatietojen ymmärrettävyyttä sekä toimivia pysäköintiratkaisuja, kuten esimerkiksi riittävästi liikkumisesteisen autopaikkoja eli LE-paikkoja. Esteettömyys lisää turvallisuutta, yhdenvertaisuutta ja on osa kestävää kehitystä. 

Liikkumisen apuvälineitä käyttävän henkilön osallistuminen edellyttää helppoa liikkumisympäristöä ja esteettömiä liikennevälineitä, kuten linja-autoja, junia, laivoja, lentokoneita ja takseja. Esteetön liikkuminen tukee vammaisten ihmisten kotona asumista ja sujuvaa osallistumista muun muassa työhön, harrastuksiin, kulttuuriin tai opiskeluun.

YK:n vammaisoikeuksien sopimuksen artiklassa 20 velvoitetaan varmistamaan vammaisille henkilöille mahdollisimman itsenäinen liikkuminen esimerkiksi helpottamalla vammaisten henkilöiden henkilökohtaista liikkumista sillä tavalla kuin ja silloin kun he haluavat sekä kohtuulliseen hintaan.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut tulee järjestää niin, että vammaisella ihmisellä on mahdollisuus suorittaa välttämättömät työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa matkaa kuukaudessa.

Jokapäiväiseen elämään kuuluvilla matkoilla tarkoitetaan yleisesti yhteiskunnalliseen osallistumiseen, virkistykseen tai muun sellaisen syyn vuoksi tarpeelliset jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset. Niitä ovat vaikeavammaisen henkilön asuinkunnan alueella tapahtuvat tai lähikuntiin ulottuvat kuljetukset.

Oma auto on monelle vammaiselle henkilölle välttämätön kuljetuspalvelujen rajallisuuden ja esteettömän joukkoliikenteen vähäisyyden tai puutteen vuoksi. Määrärahasidonnaista taloudellista tukea auton hankintaan voi vammainen ihminen hakea vammaispalvelulain perusteella. Verotuksen kautta on mahdollisuus tietyin kriteerein saada autoveron palautusta tai vapautuksen ajoneuvoverosta. 

Yhdenvertaista liikkumisen mahdollisuutta tukee Traficomilta haettava liikkumisesteisen pysäköintitunnus. Se oikeuttaa maksuttomaan pysäköintiin ilman aikarajoitusta yleisillä pysäköinti- ja tiealueilla.

Jos liikuntakykysi on rajoittunut esimerkiksi iän tai vamman vuoksi, sinulla on oikeus saada apua. EU:n asetuksissa matkustajien oikeuksista säädetään meriliikenteen, rautatie- ja linja-autoliikenteen, lentokenttien ja lentoyhtiöiden avustuspalveluista. Avustamispalvelu helpottaa matkustamista ja takaa kaikille yhtäläiset oikeudet matkustamiseen. Avustamispalvelu on aina maksutonta.

Tutustu liikuntarajoitteisten ja vammaisten henkilöiden avustamiseen linja-autoasemilla.

Tutustu VR:n vammaispalveluihin.

Tutustu vammaisten ja liikuntarajoitteisten palveluihin lentoasemilla.