7 erivärissssä laatikossa iloisia naisia ja miehiä, osa pyörätuolissa. Keskellä teksti Sopivaa työtä kaikille, jossa o-kirjain on pyörätuoli, jonka käyttäjän kädessä sydän.

Sopivaa työtä kaikille

Invalidiliitto edistää Sopivaa työtä kaikille -ajattelutapaa, jonka tavoitteena on parantaa erityisesti fyysisesti vammaisten ihmisten työllistymistä. Vaikka ihmisellä olisi jokin haaste – sairaus, vamma tai muu este – jokaisella on mahdollisuus työhön, kunhan sopiva työ ja tuki löytyvät. Työssäkäynnin mahdollisuus on jokaiselle työhön kykenevälle ja motivoituneelle ihmiselle tärkeä yhdenvertaisuuden kulmakivi.

Sopivaa työtä kaikille -kokonaisuus rakentuu yhteistyökumppaneiden kanssa

Invalidiliitto rakentaa Sopivaa työtä kaikille -kokonaisuutta yhteistyökumppaneiden kanssa. Kokonaisuutta tukemaan on kutsuttu kokoon neuvottelukunta, joka kokoaa laajasti näkemyksiä yhteiskunnan eri osa-alueilta.

Lue lisää Sopivaa työtä kaikille -kokonaisuuden yhteistyökumppaneista. 

Palveluntuottajien rooli

Invalidiliitto on valinnut kumppaneikseen kolme palveluntuottajaa.

  • Spring House Oy on valtakunnallinen työllistymisen valmennuspalveluja tuottaja yritys, joka vastaa mukaan ilmoittautuvien fyysisesti vammaisten työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamisesta.
  • Ammattiopisto Spesia vastaa niiden fyysisesti vammaisten opiskelijoiden jatko-ohjauksesta, jotka ovat puoli vuotta valmistumisestaan työttöminä.
  • Work Pilots Oy luo keikkatyötä varten digialustan työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamiseen.

Lue lisää valmennuksista ja keikkatyömahdollisuuksista.

Lisätietoa yrityksille ja työnantajille palveluista.

Käänteinen palkkatuki

Sopivaa työtä kaikille -kokonaisuudessa on myös kokeiltu ”käänteistä palkkatukea” vammaiselle yrittäjälle. Kokeilun tarkoituksena oli testata hyötyykö vammainen yrittäjä siitä, että saa apua ulkopuoliselta työntekijältä yrityksensä pyörittämiseen kompensoidakseen vamman aiheuttamia rajoitteita. Näin tapahtui kokeiluyrityksessä ja tavoitteena onkin, että myös vammaiset yrittäjät hyötyvät hallituksen kaavailemasta uudesta rekrytointituesta yrittäjille, jotka palkkaavat ensimmäistä työntekijää.

Helsingin palvelukokeilu - Omavalmentaja Helsinki

Invalidiliitto on mukana myös Helsingin kaupungin uudessa palvelukokeilussa yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa. Palvelukokeilun kohderyhmänä ovat helsinkiläiset pitkäaikaistyöttömät. Invalidiliiton tavoitteena on kokeilussa tukea palveluntuottajia löytämään fyysisesti vammaisille ja eri tavoin toimintaesteisille väyliä työelämään.

 

sopivaa työtä kaikille -yhteystyökumppanien logot
Jaa sosiaalisessa mediassa

”Työssäkäynnin mahdollisuus on tärkeä yhdenvertaisuuden kulmakivi”

Uutinen 17.6.2019
Invalidiliitto on nostanut esiin Sopivaa työtä kaikille -ajattelutavan, jonka tavoitteena on parantaa fyysisesti vammaisten ihmisten työllistymistä. Asiaa edistämään on perustettu Sopivaa työtä kaikille -neuvottelukunta, jonka puheenjohtajana toimii Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.