7 erivärissssä laatikossa iloisia naisia ja miehiä, osa pyörätuolissa. Keskellä teksti Sopivaa työtä kaikille, jossa o-kirjain on pyörätuoli, jonka käyttäjän kädessä sydän. Kuvituskuva.
Sopivaa työtä kaikille -keikkatyöalusta on kehitetty kohtaamisalustaksi vammaisille työnhakijoille sekä heille keikkatöitä tarjoaville tahoille. Tältä sivulta löydät tietoa keikkatyöalustasta sekä havainnoistamme Sopivaa työtä kaikille - hankkeen (2019-2021) työelämävalmennusten kokemuksista.

Keikkatyöalusta

Sopivaa työtä kaikille -keikkatyöalustan tavoitteena on yhdistää työnhakijoita ja työnantajia tarjoten näin matalan kynnyksen tutustumisen puolin ja toisin.

Työnhakija hyötyy

  • Lyhyiden keikkatöiden avulla on mahdollista saada työkokemusta, päästä kokeilemaan erilaisia tehtäviä ja toimialoja 
  • Mahdollisuus käyttää ja näyttää osaamistaan työn tarjoajille.
  • Keikkatyöt voivat johtaa pidempiin työsuhteisiin

Työntarjoaja hyötyy

  • Keikkatöiden avulla on mahdollista tutustua työnhakijoihin ja nähdä heidän osaamistaan
  • Alusta tarjoaa helpon keinon tarjota keikkaluonteista työtä vammaiselle tai osatyökykyiselle työnhakijalle
  • Keikkojen kautta voi syntyä myös pidempiä työsuhteita.

Tutustu Sopivaa työtä kaikille -keikkatyöalustaan ja ohjeisiin alustalle kirjautumiseksi

Työvalmentajalle työkaluja

 

Kokemukset Sopivaa työtä kaikille työelämävalmennuksista

Yksilöllistä valmennusta Sopivaa työtä kaikille -työelämävalmennuksissa sai noin 200 henkilöä. Valtakunnallisessa työelämävalmennuksessa 40 prosentille löytyi sopivaa työtä tai sopiva koulutusmuoto ja yhteensä 53 prosentille löytyi omaan tilanteeseen sopiva ratkaisu. Erityistä tukea tarvitsevien valmennuksessa työllistymisprosentti oli 26 ja kaikkiaan 66 prosenttia jatkopolutettiin.

Valmennuksiin osallistuneet henkilöt työllistyivät hyvin moninaisiin työtehtäviin eikä tyypillistä työllistävää alaa löydy. Sopivia työtehtäviä löytyi toimisto- tai jäsensihteerin tehtäviin sekä ohjaajan tehtäviin (lapset, nuoret, vanhukset). Työtä löytyi myös ravintola-, tekniikka- ja puhdistusaloilta sekä kiinteistö- ja laitoshuoltajana, kirjanpitäjänä, myyjänä, puhelinhaastattelijana, projektityöntekijänä, viestinnän suunnittelijana, henkilökohtaisena avustajana, hoiva-avustajana, atk-tallentajana, johdon konsulttina, rakennusmiehenä, sähkösuunnittelijana, tulkkina, tuntiopettajana ja niin edelleen. 

Onnistuneet työllistymistarinat viestivät siitä, mitkä ovat niitä konkreettisia keinoja, joiden avulla vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat voivat työllistyä. Näitä keinoja systemaattisesti käyttäen voidaan saada tuloksia. Sopivaa työtä kaikille -valmennuksissa valmentajan tuki sopivaa työtä etsivälle oli sellaisten työpaikkojen etsintää, joihin työnhakijan työkyvyt ja osaaminen soveltuvat. Tärkeässä roolissa työllistymisissä on ollut se, että valmentajat ovat hyödyntäneet työmarkkinaosaamistaan ja etsineet soveltuvia työtehtäviä työnhakijoille. Työnhakijat ovat myös hyödyntäneet valmentajan tukea oman osaamisen ja työkyvyn suhteuttamisessa tarjolla oleviin työtehtäviin sekä pystyvyyden tunteen vahvistamisessa. Vammaiset ja osatyökykyiset työnhakijat tarvitsevat tukea niiden työpaikkojen löytämiseen (ja mahdolliseen räätälöintiin), joihin heidän työkykynsä soveltuu. Erilaisia tukimuotoja myös käytettiin työllistymisten edistämisessä, eniten palkkatukea ja työkokeilua.

Onnistumisten kannalta erittäin tärkeässä roolissa näyttäytyy työtä etsivän tukena työskentelevän ammattilaisen ammattitaito hahmottaa työtehtäviä, työkykyä sekä ennen kaikkea ymmärrys vamman tai toimintaesteen haasteista mutta myös mahdollisuuksista suhteessa työtehtäviin. Osaamista tarvitaan erityisesti työkyvyn tunnistamiseen ja työtehtävien mukautusten ja räätälöinnin mahdollisuuksiin. Lisäksi ammattilaiselta vaaditaan palvelujärjestelmän ymmärrystä, että voi antaa tukea myös muiden palvelujen järjestelyssä.

Tutustu Sopivaa työtä kaikille -loppuraporttiin (pdf)

Ota työkalut käyttöön!

Työtehtävien räätälöintiin:

Ammattilaiset avuksi

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa