avustajakoira tuo lehden
Avustajakoirat on todettu lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineeksi ja niiden tarpeenarvio, hankinta- ja luovutusvastuu on siirtynyt hyvinvointialueille.

Maaliskuussa 2023 julkaistiin Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimana ”Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet 2023" -opas apuvälinetyötä tekeville ammattilaisille ja ohjeita asiakkaille. Oppaassa on annettu suositus hyvinvointialueille avustajakoirien luovutusperusteista ja palveluprosessista.

Avustajakoiran hakeminen

Avustajakoiraa haetaan lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä omalta hyvinvointialueelta esimerkiksi apuvälinekeskuksesta tai kuntoutussuunnitelman teon yhteydessä hoidosta vastaavan tahon kautta.

Invalidiliiton avustajakoiratoiminnan uusien koirien työhön hankinta ja asiakkaille luovutus tulee päättymään kuluvan vuoden lopussa, koska toiminnan järjestämisvastuu on siirtynyt julkisen sektorin hyvinvointialueille. Tämän vuoksi myöskään uusia avustajakoirahakemuksia ei ole mahdollista jättää Invalidiliittoon. Ennen lokakuuta 2022 meille tehdyt hakemukset ovat toistaiseksi voimassa ja huomioimme ne avustajakoirien saajia pohtiessamme, huomioiden käytössämme olevat resurssit.

Invalidiliittoon aiemmin jätetyt avustajakoirahakemukset eivät siirry hyvinvointialueille

Invalidiliittoon jätetyt avustajakoirahakemukset eivät siirry hyvinvointialueille vaan jokaisen asiasta kiinnostuneen hakijan tulee hakeutua itse hyvinvointialueensa palvelujen piiriin.

On hyvä huomioida, että hyvinvointialueiden kriteeristö koiran saajille ei välttämättä ole samankaltainen tällä hetkellä Invalidiliitossa käytössä olevan kanssa eivätkä hyvinvointialueet huomioi Invalidiliiton avustajakoirajonossa oloaikaa osana omaa arvio- ja muuta palveluprosessiaan. 

Avustajakoira itse kouluttaen

Mikäli olet kiinnostunut itse kouluttamaan itsellesi omasta koirastasi avustajakoiran asiasta voi tiedustella itsekouluttavien palveluita tarjoavan Avustajakoira – Assistenthund ry:n kautta. Yhdistys järjestää itse avustajakoiraa kouluttavien henkilöiden koiratarvearvioinnin, koirien luonne- ja käyttöönottotestit ja itsekoulutettujen avustajakoirien työuran aikaisen seurannan.

Invalidiliiton avustajakoiratoiminnan tietosuojaseloste ja tietosuojan suostumuslomake: