Vaaleahiuksinen tyttö seuraa opetusta pulpetissa.
Invalidiliiton koulutusten ja tapahtumien tavoitteena on taas lisätä tietoisuutta vammaisuudesta ja vahvistaa järjestöämme. Kokemuskouluttajiamme voi pyytää kertomaan esimerkiksi opiskelijoille vammaisen elämästä.

Koulutuksia ja tapahtumia

Tarjoamme kursseja, seminaareja, verkkokursseja, webinaareja sekä tilauskoulutusta eri kohderyhmille. Lisäämme tietoisuutta vammaisuudesta sekä ylläpidämme ja uudistamme järjestön toimintavalmiuksia.

Koulutustemme tavoitteen on edistää toimintakyvyltään erilaisten ja fyysisesti vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumista arjessa.

Invalidiliiton koulutukset ja tapahtumat löydät täältä.

Kokemuskoulutus

Kokemuskoulutuksen tavoitteena on syventää tulevien ammattilaisten osaamista tuomalla tieteellisen tiedon rinnalle näkökulmaa sairastuneen, vammautuneen tai heidän läheisensä arkeen. 

Kokemustoiminta voi olla esimerkiksi sairastuneen tai läheisen kokemuksiin perustuvia puheenvuoroja eri näkökulmista.