Vaaleahiuksinen tyttö seuraa opetusta pulpetissa.
Invalidiliiton koulutusten ja tapahtumien tavoitteena on lisätä tietoisuutta vammaisuudesta ja vahvistaa järjestöämme. Kokemustoimijoitamme voi tilata esim. oppilaitoksiin puhumaan, osallistumaan asiakasraateihin tai kehittämään erilaisia palveluja.

Koulutuksia ja tapahtumia

Tarjoamme kursseja, seminaareja, verkkokursseja, webinaareja sekä tilauskoulutusta eri kohderyhmille. Lisäämme tietoisuutta vammaisuudesta sekä ylläpidämme ja uudistamme järjestön toimintavalmiuksia.

Koulutustemme tavoitteen on edistää toimintakyvyltään erilaisten ja fyysisesti vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumista arjessa.

Invalidiliiton koulutukset ja tapahtumat löydät täältä.

Kokemustoimijoiden koulutus

Kokemustoiminnan tavoitteena on syventää tulevien ammattilaisten osaamista tuomalla tieteellisen tiedon rinnalle näkökulmaa sairastuneen, vammautuneen tai heidän läheisensä arkeen. Yhä useammin kokemustoimijat osallistuvat myös sosiaali- ja terveysalalla palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. He voivat olla mukana esimerkiksi työryhmissä, jossa kehitetään hoitopolkuja tai arvioidaan palveluja. 

Koulutamme kokemustoimijoita yhteistyössä Kokemustoimintaverkoston jäsenjärjestöjen kanssa. 

Lisätietoja kokemustoiminnasta löydät täältä.