Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mikä rooli teknisavusteisella kuntoutuksella on osana koko kuntoutusjaksoa ja sen tavoitteita aivovamman ja selkäydinvamman saaneilla sekä mitkä tekijät selittävät mahdollisia hyötyjä kuntoutumistuloksissa.

Tiedonkeruu toteutetaan valituista neurologisista kuntoutujista, jotka käyttävät ylä- tai alaraajaharjoituslaitteita. Kuntoutujat käyttävät yhtä tai useampaa seuraavista laitteista:

  • PABLO mahdollistaa yläraajan sensomotoriikan kuntoutukseen sekä toiminnan arviointiin eri alkuasennoissa. Käden tai käsivarsien kolmesta eri ohjaimesta valitaan riippuen kuntoutujan toimintakyvystä. Laitteella voidaan harjoittaa käsivarren pronaatiota tai supinaatiota sekä ranteen ojennusta ja koukistusta ja mitata käden ja sormien puristus-, ojennus- ja koukistusvoimat sekä yläraajan liikkuvuuksia.

  • AMADEO mahdollistaa passiivisen, avustetun ja aktiivisen sormiterapian. Sillä voidaan mitata sor-mien liikkeitä, liikelaajuuksia ja lihasvoimaa sekä tonusta.

  • DIEGOn avulla voidaan harjoittaa painokevennetysti yhtä yläraajaa tai tehdä kaksikätistä harjoittelua passiivisesti, avustetusti tai aktiivisesti. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu kaksi laitetta, joita voidaan hyödyntää end-effector –laitteiden kanssa.

  • MYRO on interaktiivinen terapia-näyttö, joka toimii kosketuksella ja reagoi paineen voimakkuuteen. Sillä voidaan harjoittaa kognitiota, tehdä käsi-silmäkoordinaatiota, yhdistää fyysisiä esineitä interaktiivisiin kuvaharjoitteisiin. Se voidaan yhdistää myös DIEGOon.

  • TYMO on painesensoreita sisältävä alusta, jossa voidaan istua, seistä tai siihen voidaan tukeutua. Sen voi yhdistää kaikkien edellä kuvattujen laitteiden kanssa tehtäviin harjoitustilanteisiin.

  • ERIGO mahdollistaa varhaisen pystyasennon harjoittelun ja siinä kävelyn simulointia.

  • H/p Cosmoksen kävelyn harjoituslaite ja kävelymatto mahdollistavat harjoittelun liikkuvalla matolla paino kevennettynä.

  • Kävelysimulaattori mahdollistaa harjoittelun jalat motorisoiduilla askellaudoilla paino kevennettynä.

Teknisavusteisen kuntoutuksen toteutusta tutkitaan  yhteensä 24 – 30 selkäydinvamman tai aivovamman saaneella.

Tutkimus antaa tärkeää tietoa teknisavusteisten harjoituslaitteiden käytöstä osana kuntoutusta ja kuntoutujan tavoitteiden saavuttamista.  

TEKNEK esittely (pdf) >>

Lisätietoja: dosentti, tutkimusjohtaja Sinikka Hiekkala, sähköposti: etunimi.sukunimi @invalidiliitto.fi.

Jaa sosiaalisessa mediassa